Disclaimer

Disclaimer voor Advocaat in Amsterdam

Advocaat in Amsterdam verleent u hierbij toegang tot www.advocaatinamsterdam.com en/of advocaatinamsterdam.com (“de Website”) en nodigt u uit de informatie op de website als hulp te gebruiken bij het zoeken naar een advocaat- of advocatenkantoor in Amsterdam en omstreken.

De Website behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Website spant zich in om de inhoud van de Website op een zo vriendelijk mogelijke manier te presenteren, en zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Website. Specifiek voor de vermelde informatie over de te verwachten tarieven geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de Website. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de website nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Website. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Website, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.