Vennootschapsrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er verschillende advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in vennootschapsrecht. Deze kantoren bieden uitgebreide juridische diensten aan ondernemingen, zowel nationaal als internationaal, met betrekking tot vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Advocaten met expertise in vennootschapsrecht kunnen ondernemingen adviseren en bijstaan bij diverse zaken, zoals de oprichting van vennootschappen, fusies en overnames, herstructureringen, aandeelhoudersgeschillen, corporate governance en compliance. Deze advocatenkantoren hebben diepgaande kennis van de relevante wet- en regelgeving en begrijpen de complexe juridische en zakelijke aspecten van vennootschapsrechtelijke kwesties. Ze werken nauw samen met cliënten om op maat gemaakte oplossingen te bieden die aansluiten bij de specifieke behoeften van de onderneming.

Wat is Vennootschapsrecht?

Vennootschapsrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de oprichting, organisatie, werking en beëindiging van vennootschappen. Het omvat de wettelijke regels en voorschriften die van toepassing zijn op verschillende soorten bedrijfsstructuren, zoals bv’s (besloten vennootschappen) en nv’s (naamloze vennootschappen). Het vennootschapsrecht regelt onder andere de verantwoordelijkheden van bestuurders, aandeelhoudersrechten, fusies en overnames, kapitaalstructuur, jaarrekeningen en corporate governance. Het doel van het vennootschapsrecht is het bieden van een juridisch kader dat de rechten en verplichtingen van alle betrokken partijen binnen een vennootschap regelt en de bescherming van hun belangen waarborgt.

Voorbeelden

Voorbeelden waarin de expertise van een vennootschapsrecht advocaat nodig kan zijn, zijn onder andere:

  • Bij het oprichten van een vennootschap, waarbij advies en bijstand nodig zijn om de juiste rechtsvorm te kiezen en de benodigde documenten op te stellen.
  • Bij fusies en overnames, waarbij een vennootschapsrecht advocaat helpt bij het opstellen en beoordelen van contracten, het uitvoeren van due diligence-onderzoeken en het waarborgen van wettelijke vereisten.
  • Bij geschillen tussen aandeelhouders of bestuurders, waarbij een advocaat gespecialiseerd in vennootschapsrecht bemiddelt, adviseert en indien nodig juridische procedures voert.
  • Bij herstructurering van een vennootschap, waarbij een advocaat helpt bij het opstellen en uitvoeren van herstructureringsplannen, waaronder fusies, splitsingen en aandelenoverdrachten.
  • Bij aansprakelijkheidskwesties van bestuurders, waarbij een advocaat adviseert over de verplichtingen en aansprakelijkheden van bestuurders en hen verdedigt in gerechtelijke procedures indien nodig.
  • Bij het opstellen en beoordelen van contracten en statuten, om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de wettelijke vereisten en de belangen van de vennootschap beschermen.
  • Bij compliance met vennootschapsrechtelijke regelgeving, waarbij een advocaat helpt bij het identificeren van de toepasselijke regelgeving en het implementeren van interne procedures om aan deze regelgeving te voldoen.
Amsterdam Zuidas
Resor

Resor

Resor is een gespecialiseerd nichekantoor, gericht op een selecte groep cliënten, gevestigd in stadsdeel Zuid. De kernactiviteiten van het kantoor zijn advies- en proces werkzaamheden bij complexe, veelal grensoverschrijdende transacties en herstructureringen van groot formaat. Het team bestaat uit deskundigen op een aantal aangrenzende aandachtsgebieden, met name bestuurders- en commissarisaansprakelijkheid, corporate litigation, bank- en effectenrecht, herstructureringen, insolventie, curator werkzaamheden en specialistisch vennootschapsrecht. De expertise en deskundigheid van de betrokken advocaten is verworven door eerder werk bij internationale advocatenkantoren, met nauwe betrokkenheid bij grote, complexe en spraakmakende herstructureringen. Als zodanig zijn zij bekend met de druk, de belangenafwegingen, de risico’s en de kansen die cliënten confronteren in situaties zoals insolventie of doorstart, transacties van ongekend formaat of ingrijpende bestuurswijzigingen. Als vertrouwde partner van internationale ondernemingen, investeringsfondsen en andere organisaties, weet RESOR de instrumenten van het Nederlands en Europees recht ter beschikking te stellen van de cliënt en stelt het team daarbij het resultaat voor de cliënt voorop.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Stibbe Advocaten

Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
LXA Amsterdam B.V.

LXA Amsterdam B.V.

LXA Amsterdam is een middelgroot, full service advocatenkantoor in Amsterdam Centrum en georganiseerd aan de hand van inhoudelijke dienstverlening. Er wordt samengewerkt met vestigingen in ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven. De aandachtsgebieden waar de advocaten zich op richten, zijn arbeidsrecht, de overnamepraktijk, algemeen en procesrechtelijk ondernemingsrecht, IT, franchise, intellectueel eigendom, vastgoed, commerciële contracten, bestuursrecht, insolventies en herstructureringen, en startups. Een bijzonder aandachtsgebied is asbest, waarin het kantoor gespecialiseerd is en rijke ervaring en expertise in heeft die zowel de civiel- als bestuursrechtelijke kant omvat. LXA begrijpt dat organisaties op zoek zijn naar begrip van complexe materie, oplossingen van uitdagingen en kansen binnen een veranderende omgeving. Het zijn van een betrouwbare partner bij keuzes en het vinden van oplossingen is de hoogste ambitie van de advocaten van LXA Amsterdam en drijft hun werkwijze. De advocaten hebben veel en gevarieerde ervaring opgedaan bij de grote Nederlandse advocatenkantoren, bij de rechterlijke macht en in de eigen transactie-, proces- en adviespraktijk. Verder hebben zij hun expertise uitgebreid middels post academische opleidingen en lidmaatschappen bij specialistenverenigingen en breidt het kantoor zich uit door dynamisch en uiterst gekwalificeerd talent aan te trekken.

Meer Informatie