Faillissementsrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er verschillende advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in faillissementsrecht en uitgebreide kennis en ervaring hebben op dit specifieke rechtsgebied. Deze kantoren kunnen cliënten bijstaan in alle fasen van een faillissement, zowel voor schuldeisers als voor ondernemingen in financiële moeilijkheden. Advocaten met expertise in faillissementsrecht in Amsterdam kunnen cliënten adviseren over insolventieprocedures, herstructureringen, schuldsanering, surseances van betaling en andere gerelateerde kwesties. Ze begrijpen de complexe wet- en regelgeving die van toepassing is op faillissementen en kunnen cliënten helpen om de beste strategieën te bepalen om hun belangen te beschermen. Deze advocatenkantoren hebben nauwe banden met curatoren, financiële adviseurs en andere professionals in de faillissementspraktijk, waardoor ze cliënten een uitgebreid netwerk van expertise kunnen bieden. Ze kunnen ook optreden als curator in faillissementen en zorgen voor een professionele afwikkeling van het faillissement.

Wat is Faillissementsrecht?

Het faillissementsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met situaties waarin een onderneming of persoon niet meer in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en insolvent wordt verklaard. In deze gevallen regelt het faillissementsrecht de procedures en rechten die van toepassing zijn. Het hoofddoel van het faillissementsrecht is het georganiseerd afwikkelen en verdelen van de activa van de failliete partij onder de schuldeisers. Een faillissementsaanvraag is een procedure waarin een schuldeiser of de failliet zelf een verzoek indient bij de rechtbank om het faillissement uit te spreken. Na het uitspreken van het faillissement wordt er een curator aangesteld. Deze onafhankelijke persoon beheert de activa van de failliete partij, verkoopt deze en verdeelt de opbrengst onder de schuldeisers. Schuldeisers zijn personen of bedrijven die nog geld tegoed hebben van de failliete partij. Zij hebben bepaalde rechten en kunnen hun vorderingen indienen bij de curator. De activa van de failliete partij worden verkocht in een proces dat vereffening wordt genoemd. De opbrengst van de verkoop wordt vervolgens verdeeld onder de schuldeisers. Het faillissementsrecht kan ook voorzien in de mogelijkheid van surseance van betaling. Dit is een regeling waarbij een onderneming tijdelijk uitstel van betaling krijgt om een financieel herstructureringsplan op te stellen en uit te voeren. Het faillissementsrecht is bedoeld om een gestructureerde afwikkeling van insolventies te waarborgen en zowel de belangen van de schuldeisers als die van de failliet te beschermen.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van conflicten die zich kunnen voordoen in het faillissementsrecht zijn:

  • Geschillen over de erkenning van schuldeisers: Dit kan ontstaan wanneer er discussie is over de geldigheid of omvang van een schuldvordering die is ingediend door een schuldeiser.
  • Conflicten met betrekking tot de verkoop van activa: Tijdens het faillissementsproces worden de activa van de failliete partij verkocht om de schuldeisers te kunnen betalen. Geschillen kunnen ontstaan over zaken als de verkoopprijs, de selectie van kopers of de verdeling van de opbrengst.
  • Geschillen tussen schuldeisers: Verschillende schuldeisers kunnen onderling strijden om een groter aandeel in de opbrengst van de activa. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er niet voldoende middelen zijn om alle schuldeisers volledig te betalen.
  • Conflicten met betrekking tot de rol van de curator: De curator heeft als taak om het faillissement af te wikkelen en de belangen van de schuldeisers te behartigen. Er kunnen geschillen ontstaan over de beslissingen en acties van de curator, zoals de verkoop van bepaalde activa of de behandeling van specifieke schuldeisers.
  • Geschillen over insolventieprocedures: Conflicten kunnen ook ontstaan ​​met betrekking tot de faillissementsaanvraag zelf of de procedures die worden gevolgd tijdens het faillissementsproces, zoals de benoeming van de curator, de rechten van de failliet of de geldigheid van de insolventieverklaring.
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum

Flinck Advocaten

Flinck Advocaten is een team van gespecialiseerde advocaten in de Jordaan, die bekend staan als ‘Specialisten in procederen’. Ze onderscheiden zich door hun focus op het vinden van oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Maatwerk is voor hen de standaard. Het advocatenkantoor bestaat uit een diverse groep advocaten met expertise in verschillende rechtsgebieden. Als u een geschil of juridische procedure heeft, staat een ondernemingsrecht advocaat klaar om u verder te helpen. Als u behoefte heeft aan een gespecialiseerde advocaat voor het incasseren van geldvorderingen, kunt u ook bij hen terecht. Hun vastgoedrecht advocaten zijn gespecialiseerd in koop en verkoop, en hebben ruime ervaring met huur- en verhuurkwesties voor zowel woningen als winkelruimtes. Als u failliet bent verklaard of een faillissement wilt voorkomen, kunt u rekenen op de expertise van een advocaat faillissementsrecht van Flinck Advocaten. Ze helpen u graag bij geschillen met curatoren of andere faillissementsgerelateerde zaken. Flinck Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van onder andere bodemprocedures, conservatoir of executoriaal beslag, executie, faillissementsaanvragen, incassotrajecten, kort gedingen en sommaties. Bij Flinck Advocaten kunt u vertrouwen op de expertise en toewijding van hun team, dat altijd klaarstaat om u professioneel juridisch advies en begeleiding te bieden.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Advokatenkollektief Oost

Advokatenkollektief Oost

Het advokatenkollektief is qua cultuur en geschiedenis een sociaal ingesteld samenwerkingsverband van advocaten, dat de maatschappelijke rol van de advocaat en het recht op rechtsbijstand van iedere burger, erkent en respecteert. Vanuit het kantoor in stadsdeel Oost, zetten de advocaten zich in voor particulieren, goede doelen en sociaal voelende ondernemers, die behoefte hebben aan rechtsbijstand. Door de tijden heen heeft het kantoor specialisatie ontwikkeld op het gebied van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, familierecht, jeugdrecht, schuldsanering, faillissementsrecht, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht en strafrecht. Daarnaast kunnen studenten terecht voor advies en procedures die te maken hebben met studiefinanciering en huisvesting. Sociaal voelend, deskundig en doortastend vecht het advokatenkollektief voor de rechten en belangen van cliënten. Daarbij kan de cliënt rekenen op de passie, ervaring en het onderling vertrouwen van een hecht team achter zich.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Florent

Florent

Florent is een advocatenkantoor in Amsterdam Zuid en voert een landelijk en internationaal gerenommeerde insolventie- en herstructurering praktijk. De advocaten hebben hun start gehad bij de grootste Nederlandse en internationale advocatenkantoren en daar de ruimte gehad om unieke en bijzondere specialisaties op te bouwen, gecentreerd rond herstructureringen, faillissementen, surseance, turn around management and investment, desinvesteringen en de verschillende facetten van ondernemingsrecht en corporate litigation die nodig zijn om een dergelijke praktijk te kunnen voeren. De kracht van het kantoor ligt in transactie- en advieswerkzaamheden, maar verschillende advocaten binnen Florent zijn daarnaast echte procesadvocaten, die het volledig aanbod wat van een advocaat verwacht mag worden, voor de cliënt garanderen. Naast lidmaatschappen en bestuursfuncties bij verschillende nationale en internationale specialistenverenigingen, is de expertise kenbaar door participatie in redactie en publicaties van vaktijdschriften en toonaangevende juridische naslagwerken en literatuur. De partners kwamen bijeen na jarenlange ervaring binnen andere internationale kantoren en hebben een duidelijke visie op specialistisch werk en veranderende marktomstandigheden. Hun blik is breed en hun werkwijze is inventief en daar profiteert de cliënt van.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Stibbe Advocaten

Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Cleber Advocaten

Cleber Advocaten

Het kantoor is een specialistisch nichekantoor, opererend vanuit stadsdeel centrum, dat zich in het kader van optimale dienstverlening, bewust enkel toelegt op een beperkt aantal aandachtsgebieden. In het bijzonder hebben de overname-, insolventie-, herstructurerings- en financieringspraktijk de voorkeur. De daartoe behorende rechtsgebieden en aangrenzende disciplines zoals vennootschapsrecht, contractenrecht, fiscaal recht, corporate litigation. De structuur en focus van het kantoor maken begeleiding bij complexe transacties mogelijk. De advocaten vullen elkaar qua ervaring en interesses aan, zodat startups, middelgrote en grote Nederlandse en internationale bedrijven voor hun behoeftes binnen de aandachtsgebieden bij het kantoor terecht kunnen. De advocaten zijn meertalig en toegankelijk voor internationale cliënten. Behalve het voeren van traditionele procedures en het geven van adviezen, kunnen de advocaten van dienst zijn met begeleiding bij alternatieve geschilbeslechting, zij het (internationale) arbitrages, bindende advies fora of business mediation. De advocaten publiceren in verschillende Nederlandse en internationale vakliteratuur. Gezien de aandachtsgebieden richt het kantoor zich veelal op het segment midden- en grootbedrijf.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Gimbrère Amsterdam

Gimbrère Amsterdam

Gimbrère is een jong en groeiend advocatenkantoor in Amsterdam Oost en beschikt over advocaten die de bewegende markt, groeiende industrie en technologische ontwikkelingen begrijpen, doormaken en verwelkomen. Via een nauwe samenwerking met een vestiging in Spanje kan het kantoor doortastend en stipt juridische bijstand verlenen. Begrip van actuele ontwikkelingen binnen het ondernemen zoals start ups, innovatieve samenwerkingen, minder locatiegebonden werken en ondernemen en ruime ervaring met de traditionele ondernemingsvormen en uitdagingen voor familiebedrijven of ondernemers in persoonlijke sfeer, zorgen voor een brede dekking als het op dienstverlening aan ondernemers aankomt. De diversiteit en kwaliteit van een energiek team, zorgen voor een prettige ervaring en een basis van begrip voor de cliënt, met slechts die noodzakelijke formaliteiten die de wet verplicht stelt. Gimbrère staat voor begripvolle en begrijpelijke advocatuur met specialisaties in het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en beslag en executie procedures.

Meer Informatie