Aanbestedingsrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam bevinden zich diverse advocatenkantoren met uitgebreide kennis en expertise op het gebied van aanbestedingsrecht. Deze kantoren staan cliënten bij in alle aspecten van aanbestedingsprocedures, zowel aan de zijde van aanbestedende diensten als aan de zijde van inschrijvende partijen. Advocaten met specialisatie in aanbestedingsrecht kunnen cliënten adviseren over het naleven van de geldende wet- en regelgeving bij aanbestedingen, het opstellen van inschrijvingen en het beoordelen van aanbestedingsdocumenten. Ze kunnen ook optreden als juridisch vertegenwoordiger bij geschillen en procedures, zoals het indienen van klachten of het voeren van gerechtelijke stappen. Deze advocatenkantoren hebben diepgaande kennis van de nationale en Europese aanbestedingsregelgeving en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie op dit gebied. Ze begrijpen de complexiteit van aanbestedingsprocedures en kunnen cliënten voorzien van strategisch advies om hun kansen te maximaliseren en juridische risico’s te beperken.

Wat is Aanbestedingsrecht?

Aanbestedingsrecht is een tak van het recht die betrekking heeft op de regels en procedures voor het inkopen van goederen, werken en diensten door overheidsinstanties en andere aanbestedende diensten. Het heeft als doel om eerlijke concurrentie te bevorderen en transparantie te waarborgen bij het toewijzen van openbare contracten. Het aanbestedingsrecht is van toepassing op verschillende soorten aanbestedingen, zoals bouwprojecten, levering van goederen, IT-diensten, enzovoort. Het omvat regels met betrekking tot de aankondiging van aanbestedingen, selectiecriteria voor inschrijvers, de procedure voor het indienen van biedingen, de beoordeling van biedingen en het toekennen van het contract. Enkele belangrijke principes binnen het aanbestedingsrecht zijn gelijke behandeling, non-discriminatie, transparantie en proportionaliteit. Het doel is om ervoor te zorgen dat alle potentiële inschrijvers op gelijke voorwaarden kunnen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure en dat de beste aanbieding wordt geselecteerd op basis van objectieve criteria. Het aanbestedingsrecht is vaak onderworpen aan nationale wetgeving en Europese richtlijnen, zoals de Europese Richtlijn betreffende overheidsopdrachten. Deze wet- en regelgeving biedt een kader voor het uitvoeren van eerlijke en openbare aanbestedingen, met als doel het waarborgen van efficiënt gebruik van publieke middelen en het bevorderen van concurrentie en innovatie.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van situaties waarin het aanbestedingsrecht van toepassing kan zijn:

  • Een lokale overheid die een openbare aanbesteding uitschrijft voor de bouw van een nieuwe school.
  • Een ziekenhuis dat leveranciers zoekt voor medische apparatuur en een aanbestedingsprocedure start.
  • Een overheidsinstantie die een IT-bedrijf zoekt voor het ontwikkelen van een nieuw softwareplatform.
  • Een openbaar vervoersbedrijf dat een concessieaanbesteding organiseert voor het exploiteren van buslijnen.
  • Een waterbedrijf dat op zoek is naar aannemers voor de aanleg van nieuwe waterleidingen.
  • Een gemeente die een aanbesteding uitschrijft voor de exploitatie van een sportcomplex.
  • Een energiebedrijf dat op zoek is naar leveranciers van duurzame energie-installaties.
  • Een universiteit die een aanbesteding organiseert voor de cateringdiensten op de campus.
  • Een overheidsorganisatie die een consultancybedrijf nodig heeft voor het uitvoeren van een onderzoek.
  • Een politieorganisatie die op zoek is naar leveranciers van politievoertuigen.
Amsterdam Zuid
Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van der Kroef heeft de eer om vier advocatenkantoren te hebben, strategisch gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Hoorn en Utrecht. Op deze verschillende locaties staan hun advocaten klaar om cliënten te bedienen en juridische diensten van hoge kwaliteit te leveren. Met deze regionale aanwezigheid kunnen zij optimaal tegemoetkomen aan de behoeften van cliënten in diverse regio’s en zorgen voor gemakkelijke toegang tot hun expertise en ondersteuning. Bij Van Diepen Van der Kroef staan de advocaten bekend om hun scherpe blik en directe aanpak. Complexiteit wordt helder uiteengezet, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Zij vormen de rechte lijn tussen u en het beste resultaat. Met ongeveer 75 specialisten in diverse rechtsgebieden zijn zij het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland, waar ze trots op zijn. Samen beschikken ze over een schat aan kennis en ervaring en weten ze precies wat nodig is in uw belang, zowel nationaal als internationaal. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef zijn gedreven en tonen initiatief. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun kennis uit te breiden, te verdiepen en up-to-date te houden, zodat ze u optimaal kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd blijven ze met beide benen op de grond staan. Net zoals u bouwt aan uw onderneming, werken zij als advocaten ook aan hun organisatie. Ze hebben de juiste mentaliteit om u praktisch en to-the-point te helpen, zowel in civiele procedures als in ondernemingskwesties, bij complexe zaken en juridische conflicten. Bij Van Diepen Van der Kroef beschikken ze over een breed scala aan juridische expertise, variërend van algemeen ondernemingsrecht tot gespecialiseerde vakgebieden zoals milieurecht en Duits recht. U kunt rekenen op hun advies en vertegenwoordiging op juridisch gebied. Tegelijkertijd hebben ze uw specifieke branchekennis en ervaring nodig om hun taak optimaal uit te voeren. U weet immers als geen ander wat er speelt en waar de knelpunten liggen. Met hun gecombineerde expertise kunnen ze cliënten op alle fronten van dienst zijn. En als het mogelijk is, vinden ze oplossingen voordat problemen ontstaan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Houthoff

Houthoff

Houthoff is gevestigd in stadsdeel Zuid, aan de Zuidas en is een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, met expertise op vrijwel ieder rechts- en aandachtsgebied. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, New York en meer dan driehonderd professionele juridische dienstverleners, waaronder advocaten, fiscalisten en notarissen zet dit full service kantoor zich in voor ondernemingen, overheden en andere organisaties en particulieren. De advocaten maken onderdeel uit van het bestuur van specialistenverenigingen, de redactie van vakbladen, verschillende advies- en overlegorganen, wetenschappelijke instituten en in plaatsvervangende hoedanigheid, de rechterlijke macht. Enkele gebieden waarop het kantoor zich volgens de Nederlandse en internationale rangschikkingen onderscheidt, zijn de overnamepraktijk, het vastgoedrecht, commerciële contracten, de publiek/private samenwerking en het mededingingsrecht. De cliënten waarderen de toewijding, bereikbaarheid en creativiteit van de advocaten. De samenwerking in teamverband met diversiteit aan expertise en achtergrond zorgt voor goede resultaten en unieke inzichten. Het kantoor beoefent juridische dienstverlening met een vooruitziende blik vanuit een gedachte van inclusiviteit in veranderende tijden en loopt regelmatig voorop waar het communicatie, media en technologie betreft.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Van Doorne Advocaten

Van Doorne Advocaten

De Nederlandse vestiging van Van Doorne is al langer dan tachtig jaar een begrip in de advocatuur en een team van meer dan honderdvijftig advocaten, fiscalisten en notarissen drijft thans dit onafhankelijk full service kantoor. Vanuit de vestigingen in stadsdeel Zuid, London en de hechte samenwerking met een groot advocatenkantoor op Curaçao, bestrijkt de dienstverlening van het kantoor de grote zakelijke centra die relevant zijn voor de middelgrote en grote Nederlandse ondernemers. De internationale clientèle kan er evengoed terecht om te profiteren van de schat aan ervaring van de advocaten, die op vrijwel ieder rechtsgebied diensten verlenen aan ondernemers, particulieren, overheden en internationale organisaties. Het traject van specialisatie en sector gebaseerde kennis wordt voor iedere advocaat verzekerd door de advies- en procespraktijken te blijven beoefenen en de nadruk te leggen op specialisme en multidisciplinair samenwerken. De internationale ranglijsten erkennen zowel het kantoor, de vestiging als de betrokken advocaten als bijzonder deskundig en gewaardeerd onder cliënten. Het groeiend kantoor met rijke traditie behoort tot de top 10 van Nederland, wat nog bijzonderder is vanwege het onafhankelijk bereiken en handhaven van die status.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Dentons Boekel

Dentons Boekel

Dentons Boekel is actief in Amsterdam sinds het midden van de vorige eeuw en maakt onderdeel uit van een van de grootste juridische samenwerkingsverbanden ter wereld, met voor haar omvang een unieke toegangspoort naar Aziatische markten en voor Aziatische cliënten. Het kantoor is gevestigd in stadsdeel Zuid, in het zakelijk centrum van de Amsterdamse Zuidas. De adviespraktijk van de Amsterdamse vestiging is full service en richt zich op aandachtsgebieden zoals bank-, verzekering-, financiering- en effectenrecht, vastgoedrecht, de overnamepraktijk, herstructureringen, milieurecht, mededingingsrecht, notariële diensten, bestuursrecht, aanbestedingsrecht en belastingrecht. De volledige integratie voor zakelijke cliënten bestaat uit een aanbod dat strekt tot verschillende disciplines, zoals fiscalisten en notarissen in teams met de advocaten, maar ook tot een wereldwijd netwerk met goede vertegenwoordiging in de opkomende economieën en hard groeiende BRIC-landen. De cultuur is open, gericht op delen van kennis en contacten, ervaringen en deskundigheid en de Amsterdamse achtergrond en geschiedenis, maken dat lidmaatschappen bij specialistenverenigingen, een diepe wetenschappelijke basis en post academisch onderwijs als versterking van jarenlange praktijkervaring, de advocaten in staat stelt om op het hoogste niveau advocatuurlijke diensten te verlenen op advies- en procesgebied.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Defares

Defares

Vanuit de vestiging in Stadsdeel Centrum, voert Defares een specialistische praktijk gericht op het mededingingsrecht. Met unieke ervaring in advies- en proceswerk op gebied van mededingingsrecht voor een aantal industrieën, waaronder voeding, telecommunicatie, landbouw en retail weet het kantoor zich te onderscheiden door haar mate van deskundigheid en kwalitatieve dienstverlening.

De bedrijfseconomische behoeften en doelstellingen van cliënten worden grondig geanalyseerd en de advocaten van Defares proberen een partner te zijn van de ondernemer bij het navigeren van het dicht stelsel aan regelgeving op het gebied van mededinging. Daarbij kunnen cliënten rekenen op een aaneenschakeling van expertise en ervaring, door de advocaten opgedaan binnen de wetenschap en de grootste advocatenkantoren van Nederland.

Daarnaast is het levensmiddelenrecht een bijzondere niche en zetten enkele advocaten van het kantoor zich daarvoor in door oprichting van een nieuwe specialisatievereniging op dat gebied, wat naast kennis van de diepgaande expertise, verder blijk geeft van de ondernemende houding van de advocaten binnen dit jong en dynamisch kantoor. Verder zijn alle terreinen van het steeds prominenter wordend Europees recht, binnen het bereik van de advocaten van Defares.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Flex Advocaten

Flex Advocaten

Dit kantoor, gevestigd aan de Keizersgracht in stadsdeel Centrum, richt zich met volledige en veilige digitale dossier inzage voor cliënten, transparantie en intensieve focus op contactmomenten op de zakelijke advocatuur, met als aandachtsgebieden het aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht fiscaal recht en ondernemingsrecht. Jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven hebben de advocaten gevormd tot oplossingsgerichte sparringpartners voor ondernemers, met een meta juridische benadering. Voor het aanbestedingsrecht houdt dat bijvoorbeeld in het gezamenlijk doorlichten van een bestek, met oog op zowel de juridische als de technische aspecten, voorbereiding op kort geding procedures als de aanbestedende dienst onvoldoende zorgvuldigheid in acht neemt bij het traject ten nadele van de cliënt of bijstand verlenen aan aanbestedende diensten zelf. De ervaring van de betrokken partners in het bedrijfsleven sluit verder aan op de specialisatie in insolventierecht. Samenwerking met vaste partners in aangrenzende disciplines zorgen voor voldoende reikwijdte als het aankomt op realiseren van de visie en ambities van cliënten en risico signalering door middel van legal scans.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
AKD Advocatuur

AKD Advocatuur

De Amsterdamse vestiging van dit advocatenkantoor, een van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren van Nederland, is gevestigd in stadsdeel Zuid. Als het hardst groeiend advocatenkantoor van de afgelopen tien jaar, bedient AKD met vestigingen in Amsterdam, Breda,. Brussel, Eindhoven, Luxemburg en Rotterdam een grote groep cliënten, die variëren van midden-/kleinbedrijf tot overheden, Nederlandse en buitenlandse multinationals. Een nauwe samenwerking met een van de big four accountantskantoren en een groot notariaat, maken het full service pakket dat AKD kan bieden compleet. Veel van de advocaten hebben jarenlang ervaring of zijn gevormd door de AKD visie op groei, bestaand uit een focus op dienstverlening, samenwerking, multidisciplinaire deskundigheid en specialisatie. Het aanbod aan rechtsgebieden beslaat de volledige commerciële rechtspraktijk en de brede geografische dekking, maken rechtstreekse communicatie en persoonlijk contact, ondanks de omvang van het kantoor, de standaard. Met een nauwe blik op zowel de juridische, notariële als fiscale behoeften van cliënten, een blik op groei, verandering en internationale ontwikkelingen, treedt AKD als adviseur en als procesvertegenwoordiger op voor cliënten, op een begrijpelijke en transparante wijze, ongeacht de complexiteit van de uitdagingen.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
SOLV Advocaten

SOLV Advocaten

In stadsdeel Centrum bevindt zich het kantoor van dit innovatieve nichekantoor, dat zich richt op technologie, media en communicatie. Met een sterke geschiedenis en basis in het intellectueel eigendomsrecht, een voorliefde voor innovatie en toekomstige ontwikkelingen, zowel op het gebied van recht, ondernemerschap als de daaraan verwante vaardigheden en technieken, voert het kantoor een praktijk voor cliënten die zich bezighouden met baanbrekende concepten, technologie en wijze van ondernemen. De organisatie van het kantoor is dan ook veel meer gericht op de behoeften en concepten van cliënten, dan op traditionele verdeling naar rechtsgebied. De advocaten begeleiden cliënten die actief zijn op gebieden als automatisering, aanbestedingen, cloud computing, cloud storage, SaaS, ASP, design, gaming & gambling, mobile software (inclusief open source licenties), startups en e-commerce. Ondernemers worden begeleid bij het gehele scala aan intellectueel eigendomsrechten en het onderhouden van dergelijke portfolio’s aan auteursrechten, merken, licenties en octrooien. Mediarecht maakt ook een belangrijk onderdeel uit, zowel traditionele publicatievormen als nieuwe media. Ook behandelt SOLV rechtsvraagstukken over reclame, Europese regelgeving en compliance. SOLV is initiatiefnemer en ondersteuner van Clinic, de rechtswinkel voor vragen over Technologie, Media en Communicatie. Samen met rechtenstudenten en collega advocaten van de meest innovatieve kantoren, worden startups en particulieren bijgestaan.

Meer Informatie