Financieel Recht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er diverse advocatenkantoren met uitgebreide kennis en expertise op het gebied van financieel recht. Deze kantoren staan cliënten bij in uiteenlopende financiële aangelegenheden, zoals bank- en effectenrecht, financiële regulering, financiële geschillen en insolventierecht. Advocaten met specialisatie in financieel recht kunnen cliënten adviseren en bijstaan bij complexe financiële transacties, financiële geschillen en regelgevingsvraagstukken. Ze zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving in de financiële sector en hebben inzicht in de specifieke uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met financiële vraagstukken. Deze advocatenkantoren bieden cliënten juridische begeleiding en oplossingen op maat, of het nu gaat om het opstellen en onderhandelen van financiële contracten, het adviseren over compliance en toezicht, het vertegenwoordigen van cliënten in geschillen met financiële instellingen of het begeleiden van insolventieprocedures.

Wat is Financieel Recht?

Financieel recht omvat wetten en regelgeving die van toepassing zijn op financiële instellingen, markten en transacties. Het richt zich op het reguleren en controleren van financiële activiteiten om de integriteit, stabiliteit en bescherming van het financiële systeem te waarborgen. Onder financieel recht vallen verschillende aspecten, zoals bankrecht, effectenrecht, verzekeringsrecht, beleggingsrecht, regulering van financiële markten en bestrijding van financiële criminaliteit. Het is een dynamisch rechtsgebied dat voortdurend evolueert om in te spelen op veranderingen in de financiële sector en de behoefte aan een veilig en betrouwbaar financieel systeem. Het begrijpen van zowel juridische als financiële aspecten is essentieel in dit complexe rechtsgebied.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van conflicten die verband houden met financieel recht zijn:

  • Geschillen tussen een bank en een klant over de uitvoering van financiële diensten, zoals het niet nakomen van afspraken over leningen, betalingen of beleggingen.
  • Disputen tussen aandeelhouders van een onderneming over zaken als stemrechten, dividenduitkeringen of de benoeming van bestuurders.
  • Conflicten tussen verzekeringsmaatschappijen en verzekerden over de interpretatie van polisvoorwaarden, schadeclaims of premiebetalingen.
  • Geschillen tussen beleggers en financiële adviseurs of vermogensbeheerders over misleidende informatie, nalatigheid of verkeerde investeringsadviezen.
  • Conflicten met betrekking tot de handel in effecten, zoals overtredingen van regels voor marktmanipulatie, insider trading of het niet naleven van meldingsplichten.
  • Juridische geschillen met toezichthoudende instanties, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), over de naleving van wet- en regelgeving in de financiële sector.
Amsterdam Zuid
Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van der Kroef heeft de eer om vier advocatenkantoren te hebben, strategisch gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Hoorn en Utrecht. Op deze verschillende locaties staan hun advocaten klaar om cliënten te bedienen en juridische diensten van hoge kwaliteit te leveren. Met deze regionale aanwezigheid kunnen zij optimaal tegemoetkomen aan de behoeften van cliënten in diverse regio’s en zorgen voor gemakkelijke toegang tot hun expertise en ondersteuning. Bij Van Diepen Van der Kroef staan de advocaten bekend om hun scherpe blik en directe aanpak. Complexiteit wordt helder uiteengezet, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Zij vormen de rechte lijn tussen u en het beste resultaat. Met ongeveer 75 specialisten in diverse rechtsgebieden zijn zij het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland, waar ze trots op zijn. Samen beschikken ze over een schat aan kennis en ervaring en weten ze precies wat nodig is in uw belang, zowel nationaal als internationaal. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef zijn gedreven en tonen initiatief. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun kennis uit te breiden, te verdiepen en up-to-date te houden, zodat ze u optimaal kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd blijven ze met beide benen op de grond staan. Net zoals u bouwt aan uw onderneming, werken zij als advocaten ook aan hun organisatie. Ze hebben de juiste mentaliteit om u praktisch en to-the-point te helpen, zowel in civiele procedures als in ondernemingskwesties, bij complexe zaken en juridische conflicten. Bij Van Diepen Van der Kroef beschikken ze over een breed scala aan juridische expertise, variërend van algemeen ondernemingsrecht tot gespecialiseerde vakgebieden zoals milieurecht en Duits recht. U kunt rekenen op hun advies en vertegenwoordiging op juridisch gebied. Tegelijkertijd hebben ze uw specifieke branchekennis en ervaring nodig om hun taak optimaal uit te voeren. U weet immers als geen ander wat er speelt en waar de knelpunten liggen. Met hun gecombineerde expertise kunnen ze cliënten op alle fronten van dienst zijn. En als het mogelijk is, vinden ze oplossingen voordat problemen ontstaan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
De Brauw Blackstone Westbroek

De Brauw Blackstone Westbroek

Vanuit haar hoofdvestiging in het Amsterdams kantoorcomplex “The Rock” aan de Zuidas, opereert het grootste advocatenkantoor van Nederland, De Brauw Blackstone Westbroek. Het kantoor is een internationaal georiënteerd en onafhankelijk full service kantoor met meer dan driehonderd advocaten werkzaam en gespecialiseerd in ieder denkbaar rechtsgebied. De advocaten werken nauw en multidisciplinair samen met fiscalisten en het notariaat, om zo de belangen van cliënten zo compleet en efficiënt mogelijk te kunnen behartigen. Met een groeiende maatschap, een uitbreidend cliënt bestand, een internationale blik en hechte banden met de wetenschap en rechtspraak, onderscheidt De Brauw Blackstone Westbroek van iedere andere rechtsbijstand aanbiedende dienstverlener in de Benelux en draait zij, volgens de rangschikkingen en navraag onder collega’s, mee in de absolute wereldtop. Enkele rechtsgebieden waarin het kantoor bijzondere expertise kan bieden: financiële markten, fusies en overnames, bank- en effectenrecht, verzekeringen, financieel strafrecht, bestuursrecht en overheden, cassaties, Europees en Internationaal rechtelijk procederen voor verschillende ah hoc en staande tribunalen, commissies, instituten en Gerechtshoven. De internationale aanpak manifesteert zich met kantoren in Brussel, Frankfurt, Londen, New York, Singapore en Shanghai.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Bletchley Park Advocaten

Bletchley Park Advocaten

Vanuit een kantoorlocatie in stadsdeel Zuid, drijft dit kantoor een algemene advocatenpraktijk gericht op het compleet pakket aan rechtsgebieden van de generalisten die zich inzetten voor een gevarieerd cliënt bestand. Met name op gebied van contractenrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en familierecht hebben de advocaten ruime ervaring. Het kantoor is goed gepositioneerd om particulieren bij te staan, vooral in arbeidsrechtelijke geschillen. Intakegesprekken zijn het eerste half uur vrijblijvend.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Stibbe Advocaten

Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
NautaDutilh

NautaDutilh

De Amsterdamse vestiging van dit kantoor, dat al jaren lang tot de top drie grootste advocatenkantoren van Nederland behoort, is te vinden in Stadsdeel Zuid. Met vestigingen in Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam, bedient NautaDutilh grote Nederlandse en internationale organisaties, bedrijven en overheden op ieder denkbaar rechtsgebied. Een waar full service aanbieder, met teams waarbinnen behalve advocaten ook notarissen en fiscalisten op het hoogste niveau samenwerken. Binnen de Benelux is het kantoor een van de grootste onafhankelijke dienstverleners van haar soort. De jarenlange ervaring van de advocaten bestaat uit betrokkenheid bij alle grote transacties en veel spraakmakende rechtszaken uit de recente geschiedenis. Naast de financiële en vastgoed transactie praktijk, wordt op gebied van ondernemingsrecht, overnames, beursgangen en mededingingsrecht geadviseerd. De expertise van het kantoor is talloze keren gewaardeerd door internationale awards en plaatsen bovenaan de jaarlijkse ranglijsten. Cliënten prijzen het kantoor om de dienstverlening, deskundigheid en innovatie. De advocaten hebben binnen en buiten de advocatuur ervaring opgedaan in de rechtspraktijk, het bedrijfsleven, de overheid en de rechtspraak en de multidisciplinaire samenwerking in teamverband, zorgt voor bijzondere inzichten en brede mogelijkheden.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Stek Advocaten

Stek Advocaten

In stadsdeel centrum is dit onafhankelijk, origineel, creatief kantoor gevestigd, dat niet weg te denken is uit het Amsterdamse rechtsverkeer. Met specialisaties in ondernemingsrecht, commerciële contracten, herstructureringen franchise recht en niches zoals luchtvaart financiering, windenergie, milieurecht, private equity biedt het kantoor zakelijke dienstverlening op een internationaal niveau. De partners en oprichters zijn veelal afkomstig uit de top van het bedrijfsleven en de commerciële advocatuur. Het dynamisch kantoor biedt een goede variatie aan ervaren deskundigen en energieke starters met een diverse en uitstekend gekwalificeerde achtergrond met toekomstgerichte dienstverlening. Het kantoor wordt internationaal erkend door zowel cliënten als in vakpublicaties.

Meer Informatie