Strafrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er talloze strafrechtadvocaten die gespecialiseerd zijn in het verlenen van juridische bijstand op het gebied van strafrechtelijke aangelegenheden. Deze advocaten hebben een diepgaande kennis van het strafrecht en bieden hun expertise aan cliënten die betrokken zijn bij strafzaken in Amsterdam en omgeving. Strafrechtadvocaten in Amsterdam begrijpen de complexiteit en gevoeligheid van strafzaken en staan klaar om hun cliënten op een professionele en betrokken manier bij te staan. Ze beschikken over uitgebreide ervaring in het behandelen van diverse strafrechtelijke kwesties, variërend van kleine overtredingen tot ernstige misdrijven. De rol van een strafrechtadvocaat in Amsterdam omvat verschillende aspecten. Ze bieden juridisch advies, vertegenwoordigen hun cliënten tijdens politieverhoren en zorgen voor een deskundige verdediging in de rechtszaal. Ze analyseren bewijsmateriaal, onderzoeken de juridische aspecten van de zaak en werken nauw samen met andere professionals, zoals forensische experts en getuigendeskundigen, om een sterke verdediging op te bouwen. Daarnaast kunnen strafrechtadvocaten in Amsterdam ook optreden als bemiddelaars bij het bereiken van schikkings- of plea bargain-overeenkomsten met het Openbaar Ministerie. Ze onderhandelen namens hun cliënten en streven naar een zo gunstig mogelijke uitkomst, rekening houdend met de belangen en rechten van de cliënt. De strafrechtadvocaten in Amsterdam hebben een diepgaand begrip van de lokale rechtbanken, officieren van justitie en rechters, waardoor ze effectief kunnen navigeren door het strafrechtelijke systeem. Ze zijn bekend met de lokale procedures en gebruiken hun ervaring en kennis om de beste strategieën te ontwikkelen voor de verdediging van hun cliënten.

Wat is Strafrecht?

Strafrecht is een tak van het rechtssysteem die zich bezighoudt met de regels en procedures die van toepassing zijn op misdrijven en de daaruit voortvloeiende strafrechtelijke vervolgingen. Het strafrecht omvat de wetten en voorschriften die bepalen welke gedragingen als strafbaar worden beschouwd en welke straffen of maatregelen aan overtreders kunnen worden opgelegd. Het doel van het strafrecht is het handhaven van de openbare orde, het beschermen van de samenleving en het afschrikken van crimineel gedrag. Het legt de verantwoordelijkheid bij de staat om overtredingen van de wet te onderzoeken, te vervolgen en te bestraffen. Strafrechtelijke overtredingen variëren in ernst, van lichte overtredingen tot ernstige misdrijven. Voorbeelden van strafbare feiten zijn diefstal, fraude, geweldsmisdrijven, drugsdelicten, moord en verkrachting. Bij strafrechtelijke vervolging hebben zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie (de aanklager) specifieke rollen om ervoor te zorgen dat het recht op een eerlijk proces wordt gewaarborgd. Het strafrechtelijk proces omvat verschillende fasen, zoals politieonderzoek, arrestatie, voorlopige hechtenis, verhoor, vervolging, rechtszaak en beoordeling van de strafmaat. Een verdachte heeft het recht om juridische bijstand in te roepen en wordt vermoed onschuldig te zijn totdat het tegendeel is bewezen. Strafrechtelijke sancties kunnen variëren van boetes en taakstraffen tot gevangenisstraffen en in sommige gevallen zelfs de doodstraf, afhankelijk van de ernst van het misdrijf en de toepasselijke wetgeving in een specifiek rechtsgebied.

Wanneer Heb Ik een Strafrecht Advocaat Nodig?

Er zijn verschillende situaties waarin het raadzaam kan zijn om een strafrechtadvocaat in te schakelen. Hier zijn vijf voorbeelden wanneer het nodig kan zijn om een strafrechtadvocaat te raadplegen:

  • Beschuldiging van een misdrijf: Als u wordt beschuldigd van een misdrijf, is het essentieel om direct een strafrechtadvocaat in te schakelen. Een advocaat zal uw rechten beschermen, u adviseren over uw verdediging en u bijstaan tijdens het strafrechtelijk proces.
  • Arrestatie of voorlopige hechtenis: Als u bent gearresteerd of in voorlopige hechtenis bent genomen, heeft u het recht op juridische vertegenwoordiging. Een strafrechtadvocaat zal u begeleiden bij het begrijpen van uw rechten, het indienen van eventuele verzoeken tot vrijlating en het voeren van uw verdediging.
  • Politieverhoor: Als u wordt opgeroepen voor een politieverhoor, is het raadzaam om een strafrechtadvocaat mee te nemen. Een advocaat kan ervoor zorgen dat uw belangen worden beschermd, u adviseren over welke vragen u moet beantwoorden en u helpen om eventuele nadelige gevolgen te voorkomen.
  • Hoger beroep: Als u veroordeeld bent voor een misdrijf en u het niet eens bent met het vonnis, kan een strafrechtadvocaat u bijstaan bij het indienen van een hoger beroep. Een advocaat zal de zaak opnieuw beoordelen, juridische argumenten opstellen en uw belangen verdedigen in het hoger gerechtshof.
  • Expungement of strafblad: Als u een strafblad heeft en u wilt proberen uw strafblad te laten wissen, kan een strafrechtadvocaat u begeleiden bij het indienen van een verzoek tot expungement. Een advocaat zal de toepasselijke wetgeving en procedures begrijpen en u helpen bij het presenteren van uw zaak om uw strafblad te laten verwijderen.
Amsterdam Oost
Van Doorn CS Advocaten

Van Doorn CS Advocaten

Van Doorn cs Advocaten is een gevestigd middelgroot advocatenkantoor in Amsterdam Oost (Indische Buurt.) Met een team van tien advocaten bieden zij al decennia lang hoogwaardige juridische dienstverlening aan particulieren. Het kantoor heeft een rijke geschiedenis, eerst gehuisvest in de voormalige Gerardus Majellakerk aan de Batjanstraat van 1994 tot 2011, en sinds 1 januari 2011 zijn zij gevestigd in de historische opzichterswoning van het hoofdrioolgemaal aan de Zeeburgerdijk 50. Bij Van Doorn cs Advocaten staan betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en klantgerichtheid centraal. Zij luisteren naar uw wensen en verstrekken eerlijke juridische adviezen die aansluiten bij uw behoeften. De advocaten binnen het kantoor hebben zich gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, huur- en woonrecht, personen- en familierecht, jeugdrecht, strafrecht en sociaal zekerheidsrecht. Daarnaast bieden zij ook bijstand aan slachtoffers in strafzaken. Bij Van Doorn cs Advocaten kunt u rekenen op deskundigheid, ervaring en een persoonlijke benadering. Zij staan klaar om u te helpen met uw juridische vraagstukken en uw belangen te behartigen met de hoogste professionaliteit.

Meer Informatie
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Vanuit een kantoor gelegen in het westelijk gedeelte van stadsdeel Centrum, bieden de advocaten van het kantoor Seegers & Lebouille rechtsbijstand in een gevarieerde, generalistische praktijk. De werkwijze kenmerkt zich door rechtstreeks contact, korte lijnen en een warm welkom aan ieder type cliënt. Rechtstoegang en betaalbare, kwalitatieve rechtshulp behoren tot de kernwaarden van het kantoor, dat advocaten met een diverse achtergrond, maar een gedeeld enthousiasme voor het recht, samen bindt. De rechtsgebieden verschillen van aansprakelijkheidsrecht, ambtenarenrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, consumentenrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, jeugd- en jeugdstrafrecht, tuchtrecht, ondernemingsrecht, tot personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, verschillende aspecten van het strafrecht en vreemdelingenrecht. De advocaten zetten zich met evenveel toewijding in voor particulieren als voor het klein, midden- en grootbedrijf. Door variatie aan advies- en proceservaring, hebben de advocaten een ruim juridisch en procedureel inzicht ontwikkeld, wat hun in staat stelt scherpe inschattingen te maken, ten voordele van de cliënt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Cleerdin & Hamer

Cleerdin & Hamer

Het nationaal actief kantoor met meerdere vestigingen over heel Nederland, heeft haar Amsterdamse vestiging in stadsdeel Zuid. Dit is tevens de oudste en oorspronkelijke vestiging van het samenwerkingsverband. De advocaten zijn specialisten binnen hun aandachtsgebied en het kantoor richt zich op de specialisaties arbeidsrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, strafrecht, vastgoedrecht en vreemdelingenrecht. Deze specialisaties worden regelmatig aangeboden aan zowel particulieren als organisaties en het kantoor is, meer dan het gemiddeld advocatenkantoor van haar omvang, gespecialiseerd in het procesrecht dat samenhangt met deze rechtsgebieden. Op enkele van de raakvlakken tussen de onderlinge specialisaties, biedt het kantoor expertise waar zij zich in onderscheid, zoals het uit- en overleveringsrecht, het financieel-economisch strafrecht, ontnemingsprocedures, TBS- en psychiatrisch patiëntenrecht. De advocaten kennen als docenten, oud- en parttime rechters en breed maatschappelijke juristen en oud- of deeltijd ondernemers, de rechtspraktijk en het handelsverkeer van verschillende kanten, een eigenschap die de cliënt ten goede komt. Zij kunnen zowel risico’s als oplossingen signaleren, die de gemiddelde advocaat niet altijd zou opmerken. Daarnaast kent het kantoor vanwege de landelijke spreiding, maar de gerichte blik op de Nederlandse rechtspraktijk en onafhankelijkheid van de advocaten, de lokale arrondissementen, rechtbanken en gerechtshoven door en door.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Van Der Woude de Graaf

Van Der Woude de Graaf

Van Der Woude de Graaf werd in 1977 opgericht en is thans gevestigd in stadsdeel Centrum. Het middelgroot Amsterdams advocatenkantoor richtte zich aanvankelijk op de particulier en de sociale advocatuur. Via geleidelijke ontwikkeling en organische groei, ontwikkelde het kantoor zich tot een advocatenkantoor waar de particulier nog steeds terecht kan, maar waar daarnaast ook ondernemingen en organisaties met allerlei rechtsvormen en ideële of materiële belangen voor specialistische kennis van verschillende rechtsgebieden terecht kunnen. De maatschappelijke grondslag leeft nog steeds, maar de hedendaagse advocatuur vereist samenwerking en diepgaande kennis op een beperkt aantal rechtsgebieden per advocaat, om zodoende hoogstaande rechtsbijstand te kunnen verlenen. Er wordt samengewerkt in praktijkgroepen, die ingedeeld zijn met affiniteit voor een rechtsgebied en naar behoefte van de cliënten die daarmee te maken krijgen. De praktijkgroepen gezondheidsrecht, grondrechten, sociaal zekerheidsrecht, strafrecht en vreemdelingenrecht vormen de basis van die samenwerkingsstructuur, maar bevatten voorts advocaten die aan een gedeelde cassatiepraktijk werken. Via specialistenverenigingen en publicaties dragen de advocaten verbonden aan het kantoor verder breder bij aan de wetenschappelijke diepgang en vakinhoudelijk debat binnen de beroepsgroep. Cliënten waarderen de onafhankelijke belangenbehartiging van het kantoor tegenover overheden of marktpartijen met een invloedrijke positie.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Advokatenkollektief Oost

Advokatenkollektief Oost

Het advokatenkollektief is qua cultuur en geschiedenis een sociaal ingesteld samenwerkingsverband van advocaten, dat de maatschappelijke rol van de advocaat en het recht op rechtsbijstand van iedere burger, erkent en respecteert. Vanuit het kantoor in stadsdeel Oost, zetten de advocaten zich in voor particulieren, goede doelen en sociaal voelende ondernemers, die behoefte hebben aan rechtsbijstand. Door de tijden heen heeft het kantoor specialisatie ontwikkeld op het gebied van ambtenarenrecht, arbeidsrecht, familierecht, jeugdrecht, schuldsanering, faillissementsrecht, bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht en strafrecht. Daarnaast kunnen studenten terecht voor advies en procedures die te maken hebben met studiefinanciering en huisvesting. Sociaal voelend, deskundig en doortastend vecht het advokatenkollektief voor de rechten en belangen van cliënten. Daarbij kan de cliënt rekenen op de passie, ervaring en het onderling vertrouwen van een hecht team achter zich.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira is zelfs in het internationaal rechtelijk bijzonder Nederland, een uniek kantoor in iedere zin van het woord. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam Oost. Het kantoor is gebouwd rondom een geloof in advocatuurlijke waarden, maar bovenal mensenrechten en is betrokken bij de meest spraakmakende internationaal rechtelijk zaken. Het kantoor heeft ervaring met procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de verschillende verdrag comités van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Daarnaast staan de advocaten zowel slachtoffers als verdachten bij in nationale en internationale procedures met een mensenrechten aspect, ondanks politiek- of media gevoeligheid. Het kantoor heeft expertise op de rechtsgebieden waar mensenrechten van bijzondere betekenis zijn, zoals het strafrecht, vreemdelingenrecht, Europees recht, internationaal recht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert het kantoor desgewenst internationale organisaties en ondernemingen op het gebied van business and human rights en heeft zij daarbinnen bijzondere kennis en ervaring waar het conflictgebieden en de uitdagingen die daar omtrent spelen, betreft.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Bletchley Park Advocaten

Bletchley Park Advocaten

Vanuit een kantoorlocatie in stadsdeel Zuid, drijft dit kantoor een algemene advocatenpraktijk gericht op het compleet pakket aan rechtsgebieden van de generalisten die zich inzetten voor een gevarieerd cliënt bestand. Met name op gebied van contractenrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en familierecht hebben de advocaten ruime ervaring. Het kantoor is goed gepositioneerd om particulieren bij te staan, vooral in arbeidsrechtelijke geschillen. Intakegesprekken zijn het eerste half uur vrijblijvend.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Van der Meij Advocaten

Van der Meij Advocaten

Het kantoor is gevestigd in stadsdeel Centrum en houdt zich bezig met onder meer aansprakelijkheidsrecht ambtenarenrecht, arbeidsrecht, contractenrecht, huurrecht, letselschade, ondernemingsrecht, personen- en familierecht. De advocaten zijn lid van specialisten verenigingen, zoals de Vereniging van Jeugdrechtadvocaten Amsterdam, Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en verzorgen wekelijks een gratis inloopspreekuur. Het kantoor heeft gekozen voor een omvang en groei ambitie die kwaliteit en persoonlijk contact met de cliënt centraal houden en het karakter en de identiteit waarborgen. Mede vanwege die bewuste aanpak weten particulieren zich verzekerd van rechtsbijstand in aangrijpende situaties waar het financieel belang alleen de advocaten die geloven in een maatschappelijke kant van het vak trekt, zoals BKR correcties, verklaring omtrent gedrag en rijbevoegdheid perikelen. Een karakteristiek kantoor, met een deskundig en toegewijd team dat zich inzet voor resultaten die er toe doen.

Meer Informatie
Amsterdam West
Ramdhan Advocaten

Ramdhan Advocaten

Op de rand van stadsdeel Nieuw West, aan de grens met Centrum, is het internationaal georiënteerd familiekantoor van Ramdhan Advocaten gevestigd. Het kantoor heeft een bijzondere expertise en een breed netwerk ter zake de jurisdicties Suriname en Cuba. De aandachtsgebieden van de advocaten verbonden aan het kantoor zijn de cassatiepraktijk, bestuursrecht, civiel recht, ondernemingsrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, internationaal handelsrecht met bijzondere kennis van de toepasselijke verdragen en internationale organisaties, intellectueel eigendomsrecht. De advocaten begeleiden regelmatig grote transacties of toegang tot de Surinaamse of Cubaanse markt en vice versa, met begeleiding in het contact met lokale partners, overheden, vertegenwoordiging, vergunningen en regelgeving. Het kantoor stelt de individuele cliënt centraal, maar staat voorts open voor ondernemers en ondernemingen. Daarnaast heeft kantoor ruime ervaring met offshore cliënten of cliënten die offshore faciliteiten willen benutten.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Switch Legal Advocaten

Switch Legal Advocaten

Het kantoor is gevestigd in het stadsdeel centrum en voert een algemene rechtspraktijk, gericht op een breed en gevarieerd publiek. Een divers team van advocaten, met een gevarieerde achtergrond, behartigt middels de proces- en adviespraktijk de belangen van cliënten op een breed spectrum aan rechtsgebieden. Brede talenkennis, een gevarieerde achtergrond, toelating tot meerdere advocaten jurisdicties (België, New York) en een samenwerkingsverband gebaseerd op zelfstandigheid en onafhankelijkheid, vergroten verder de hoeveelheid aan mogelijkheden voor cliënten. De visie van het kantoor is dat een ieder recht heeft op rechtsbijstand en kwalitatieve juridische dienstverlening. De samenwerking laat naast het gegarandeerd algemeen karakter van de praktijk, specialisaties toe op het gebied van outsourcing, vreemdelingenrecht, bestuursrecht, IT recht, ondersteuning van het middel-/kleinbedrijf, technologie en burgerlijk procesrecht.

Meer Informatie
Amsterdam Noord
Veem Advocaten

Veem Advocaten

Op de grens van stadsdeel Oost, aan de IJhaven, is dit algemeen kantoor van samenwerkende advocaten gevestigd. De advocaten hebben ieder een aantal rechtsgebieden waar zij de voorkeur aan geven en zich bij voorkeur mee bezighouden, maar zijn stuk voor stuk sterk als generalist. Aspecten van de sociale advocatuur, zoals het vreemdelingenrecht, het strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht, worden aangeboden, maar ook familierecht, arbeidsrecht en huurrecht zijn aandachtsgebieden. De dienstverlening kenmerkt zich door voorafgaande afspraken en flexibiliteit, goede en regelmatige communicatie met de cliënt, goede reactietijden voor inzet wanneer er daar noodzaak toe mocht ontstaan en eerlijkheid over de rechtspositie en opties van de cliënt. De ervaring en het algemene karakter van de praktijk, maken dat risico’s en uitdagen snel herkend worden en adviezen gegeven kunnen worden die de cliënt beschermen en vooruit helpen, zonder strikt aan rechtsgebieden gebonden te blijven.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Advocatenkantoor Madern

Advocatenkantoor Madern

Madern is een klein advocatenkantoor in Amsterdam Centrum, grenzend aan stadsdeel Zuid. Arbeidsrecht, huurrecht, personen- en familierecht, sociaal verzekeringsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht en de incassopraktijk vormen onderdeel van de algemene activiteiten van het kantoor. Met name op het gebied van vreemdelingenrecht heeft het kantoor veel ervaring en expertise. De cliënt ziet zich verzekerd van persoonlijke betrokkenheid en toegankelijke rechtshulp.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Amsterdamse Meesters

Amsterdamse Meesters

Amsterdamse Meesters is een advocatenkantoor in Amsterdam Zuidas. Het is een karakteristiek, persoonlijk vormgegeven samenwerkingsverband, gevestigd dichtbij de rechtbank Amsterdam, dat altijd op zoek is naar de toegevoegde waarde voor de cliënt. Het kantoor bestaat uit echte, ervaren procesadvocaten, die geloven in duidelijkheid, gezamenlijke oplossingen en waar nodig, deskundig procederen. Met een incassopraktijk, een burgerlijke procespraktijk, aandacht voor bestuursrecht, personen- en familierecht, strafrecht, arbeidsrecht, huurrecht en algemeen contractenrecht, brengen de advocaten oplossingen en houden zij elkaar scherp. Grote vastgoed- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van infrastructuur, evenals ruimtelijk bestuursrecht dragen daarnaast bij aan het karakter van het klein Amsterdams kantoor als een betrouwbare partner in vastgoedzaken. Het kantoor vertegenwoordigt zowel particulieren als ondernemingen en staat open voor kennismaking om op creatieve en meedenkende wijze de behoeften van rechtzoekenden in te schatten. Het draait voor Amsterdamse Meesters om de meerwaarde die voor de cliënt gerealiseerd kan worden.

Meer Informatie
Amsterdam Noord
Advocaten Amsterdam Noord

Advocaten Amsterdam Noord

Zoals de naam duidelijk aangeeft, is Advocaten Amsterdam Noord een advocatenkantoor in Amsterdam Noord. Met lange ervaring op een ruim aantal rechtsgebieden, heeft het kantoor zich op natuurlijke wijze ontwikkeld tot specialist op een deel daarvan en tegelijkertijd de sterke basis van de algemene rechtspraktijk weten te behouden. De rechtsgebieden waarbinnen specialisaties ontstaan zijn, zijn het arbeidsrecht, huwelijksvermogensrecht, letselschade- en aansprakelijkheidsrecht en mediation. De advocaten hebben decennia ervaring en zijn aangesloten bij specialistenverenigingen op hun vakgebied.

Meer Informatie