Ondernemingsrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er verschillende advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in ondernemingsrecht. Deze kantoren hebben uitgebreide expertise en ervaring op dit specifieke rechtsgebied, en kunnen cliënten bijstaan bij een breed scala aan juridische kwesties met betrekking tot ondernemingen. Advocaten met kennis van ondernemingsrecht in Amsterdam begrijpen de complexiteit van zakelijke structuren en de juridische aspecten die daarbij komen kijken. Ze kunnen cliënten adviseren en bijstaan bij onderwerpen zoals de oprichting van een bedrijf, fusies en overnames, contractenrecht, corporate governance, aandeelhoudersgeschillen, intellectueel eigendom en nog veel meer. Deze advocatenkantoren hebben een diepgaand begrip van de relevante wet- en regelgeving en volgen de ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht op de voet. Ze kunnen cliënten helpen om juridische risico’s te identificeren, compliance te waarborgen en geschillen op te lossen.

Wat is Ondernemingsrecht?

Ondernemingsrecht, ook wel bekend als vennootschapsrecht, is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de juridische aspecten van ondernemingen en de regels en voorschriften die van toepassing zijn op de oprichting, organisatie, werking, governance en beëindiging van ondernemingen. Het omvat verschillende aspecten van het recht die relevant zijn voor zowel kleine als grote ondernemingen, zoals bedrijfsstructuren, aandeelhoudersrechten, bestuursverantwoordelijkheden, fusies en overnames, contracten, insolventie en geschillenbeslechting. Het ondernemingsrecht bepaalt de juridische vormen waarin een onderneming kan opereren, zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), besloten vennootschap (BV), naamloze vennootschap (NV) of coöperatie. Het regelt ook de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de oprichters, bestuurders, aandeelhouders en andere betrokkenen bij een onderneming. Het ondernemingsrecht is van groot belang voor ondernemers, investeerders en andere partijen die betrokken zijn bij zakelijke activiteiten, omdat het hen helpt om de juridische en regelgevende aspecten van het bedrijfsleven te begrijpen en te navigeren.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van onderwerpen die vallen onder het ondernemingsrecht zijn:

 • Oprichting van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV) en het opstellen van de statuten.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en regelingen omtrent stemrecht en winstverdeling.
  Fusies en overnames van bedrijven, inclusief due diligence-onderzoeken en het opstellen van overnamecontracten.
 • Corporate governance, waaronder de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen.
 • Herstructureringen van bedrijven, zoals een juridische fusie, splitsing of omzetting.
  Intellectuele eigendomsrechten en bescherming van merken, octrooien en auteursrechten.
  Arbeidsrechtelijke aspecten, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten en regelingen omtrent werknemersparticipatie.
 • Compliance met wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Mededingingswet.
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bij wanbeleid of onrechtmatige daad.
  Geschillenbeslechting, inclusief procedures bij de Ondernemingskamer en arbitrage.
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum

Flinck Advocaten

Flinck Advocaten is een team van gespecialiseerde advocaten in de Jordaan, die bekend staan als ‘Specialisten in procederen’. Ze onderscheiden zich door hun focus op het vinden van oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Maatwerk is voor hen de standaard. Het advocatenkantoor bestaat uit een diverse groep advocaten met expertise in verschillende rechtsgebieden. Als u een geschil of juridische procedure heeft, staat een ondernemingsrecht advocaat klaar om u verder te helpen. Als u behoefte heeft aan een gespecialiseerde advocaat voor het incasseren van geldvorderingen, kunt u ook bij hen terecht. Hun vastgoedrecht advocaten zijn gespecialiseerd in koop en verkoop, en hebben ruime ervaring met huur- en verhuurkwesties voor zowel woningen als winkelruimtes. Als u failliet bent verklaard of een faillissement wilt voorkomen, kunt u rekenen op de expertise van een advocaat faillissementsrecht van Flinck Advocaten. Ze helpen u graag bij geschillen met curatoren of andere faillissementsgerelateerde zaken. Flinck Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van onder andere bodemprocedures, conservatoir of executoriaal beslag, executie, faillissementsaanvragen, incassotrajecten, kort gedingen en sommaties. Bij Flinck Advocaten kunt u vertrouwen op de expertise en toewijding van hun team, dat altijd klaarstaat om u professioneel juridisch advies en begeleiding te bieden.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
De Vos & Partners

De Vos & Partners

Advocatenkantoor De Vos & Partners is een vooraanstaand advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam Zuid. Het kantoor heeft een sterke reputatie opgebouwd en staat bekend om zijn hoogwaardige juridische dienstverlening. De advocaten van De Vos & Partners zijn gespecialiseerd in verschillende rechtsgebieden en bieden een breed scala aan juridische diensten aan zowel particulieren als bedrijven. Met een team van ervaren en deskundige advocaten streeft De Vos & Partners ernaar om de belangen van hun cliënten op een effectieve en resultaatgerichte manier te behartigen. Ze hechten veel waarde aan het opbouwen van langdurige relaties met hun cliënten en streven naar een persoonlijke benadering. Door goed naar de behoeften en doelen van hun cliënten te luisteren, leveren ze maatwerkoplossingen die aansluiten bij de specifieke situatie. De expertise van De Vos & Partners strekt zich uit over diverse rechtsgebieden, waaronder arbeidsrecht, familierecht, strafrecht, ondernemingsrecht, vastgoedrecht, intellectueel eigendomsrecht en contractenrecht. Dit stelt hen in staat om een breed scala aan juridische kwesties aan te pakken en uitgebreide juridische ondersteuning te bieden. Naast hun professionele kwalificaties en juridische kennis, hebben de advocaten van De Vos & Partners een sterke focus op het leveren van uitstekende cliëntenservice. Ze zijn betrokken, toegewijd en streven naar het behalen van de best mogelijke resultaten voor hun cliënten. Door hun grondige juridische expertise te combineren met een persoonlijke aanpak, zorgt het kantoor ervoor dat cliënten zich gesteund en goed vertegenwoordigd voelen in hun juridische zaken.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Bunders Lok Advocaten

Bunders Lok Advocaten

Bunders Lok is een advocatenkantoor in Amsterdam Zuid dat hoogwaardige juridische diensten op een toegewijde en pragmatische manier aanbiedt. De advocaten van Bunders Lok hebben ruime ervaring in hun respectieve specialismen, waardoor de cliënten verzekerd zijn van deskundigheid. Het kantoor van Bunders Lok biedt advies, procesvertegenwoordiging en arbitrage aan, en stelt documentatie op voor cliënten die actief zijn in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed, financiële dienstverlening, media & entertainment, scheepvaart en scheepsbouw, logistiek en offshore diensten, evenals (internationale) handel en verzekeringen. Bunders Lok onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met advocatenkantoren in het buitenland, waardoor ze hun cliënten vrijwel overal ter wereld, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kunnen bijstaan. De advocaten van Bunders Lok beschikken over grondige kennis van het nationale en internationale verbintenissen- en zekerheidsrecht. Ze worden regelmatig ingeschakeld bij het opstellen en het voeren van procedures met betrekking tot diverse commerciële contracten. Een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk van Bunders Lok richt zich op het ondernemingsrecht. De advocaten van Bunders Lok staan ondernemers bij in fusies en overnames, de koop of verkoop van bedrijven, joint ventures, splitsingen en aandeelhoudersovereenkomsten. Ook hebben de advocaten uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van ontslag, arbeidsgeschillen, ziekte en re-integratie, concurrentie- en relatiebedingen, en reorganisaties. Daarnaast zijn ze regelmatig betrokken bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en reglementen. Tevens voeren de advocaten procedures met betrekking tot onroerend goed, waaronder commerciële huurrechtzaken, vastgoedtransacties, renovaties, nieuwbouw en koop- en verkoopovereenkomsten.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Russell Advocaten

Russell Advocaten

Russel Advocaten is gevestigd in stadsdeel Zuid. Het kantoor richt zich op middelgrote en grote ondernemingen uit Nederland en het buitenland en biedt daarnaast rechtsbijstand aan overheden en vermogende particulieren. Het kantoor voert zowel een advies- als procespraktijk en combineert de twee aspecten ten voordele van oplossingen en resultaat voor de cliënt. In het bijzonder bedient Russel Advocaten de sectoren fashion, luxury, retail, vastgoed, kunst en expats op de aandachtsgebieden arbeidsrecht, fiscaal recht, contractenrecht, familierecht, intellectueel eigendomsrecht, vreemdelingenrecht en medezeggenschapsrecht. Via internationale samenwerkingsverbanden heeft het kantoor toegang tot internationale markten, waar de cliënt van kan profiteren. Met een oud senator verbonden aan het kantoor en goed contact tot de diplomatieke beroepsgemeenschap in Nederland, heeft het kantoor een bijzonder bereik en kan zij vroeg onderwerpen signaleren die de cliënt ten gunste kunnen komen. Middels lidmaatschappen bij vakverenigingen en brede maatschappelijke interesse, dragen de advocaten van het kantoor binnen en buiten het vak bij aan een brede ontwikkeling en vooruitgang van het kantoor en andere belangengroepen.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln is een uniek advocatenkantoor in stadsdeel Zuid en bestaat uit een hechte samenwerking tussen enorm ervaren advocaten met een internationale, doch persoonlijke aanpak. Als vrijwel enig kantoor binnen haar expertise gebied kan het kantoor de persoonlijke betrokkenheid gedurende het hele traject garanderen, met tegelijkertijd een niet te evenaren expertise- en ervaringsniveau en een ruime talenkennis. Inzicht in hoe de verschillende jurisdicties over de grens zakendoen en hoe het rechtsverkeer eruit ziet, ondersteunt door duurzame relaties met buitenlandse kantoren als lid van de internationale netwerken Lexicon en Legalink, stellen voor cliënten de grenzen volkomen open en garanderen de breedst mogelijke aanpak. Specialismen zijn onder meer ondernemingsrecht, franchiserecht, contractenrecht, internationale conflicten beslechting, arbitrage, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Het honorarium is tijdgebaseerd en de cliënt wordt daar in detail op voorhand over geïnformeerd. Naar marktstandaarden wordt het tarief als concurrerend en redelijk beoordeeld.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Van Der Steenhoven Advocaten

Van Der Steenhoven Advocaten

Vanuit het advocatenkantoor gevestigd in stadsdeel Centrum drijven de medewerkers bij Van Der Steenhoven een gevarieerde, middelgrote advocatenpraktijk, gericht op duurzame relaties met cliënten, met het oog op belangenbehartiging en oplossingen. De advies- en procesrechtelijke praktijk bereidt de advocaten, met een gevarieerde en specialistische achtergrond, voor op ieder onderdeel van het vak, zodat zij de cliënt optimaal weten te begeleiden en ontzorgen. In het bijzonder heeft het kantoor specialismen ontwikkeld in het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht. De omvang van het kantoor laat specialisatie en samenwerking op een overzichtelijke schaal toe, met voldoende tijd, aandacht en rechtstreeks contact ter beschikking van de cliënt, die telkens makkelijk het aanspreekpunt per dossier weet te benaderen. Via betrokkenheid bij specialisatie verenigingen en publicaties, ontwikkelen de advocaten zich breed. Gevarieerde talenkennis, een blik naar buiten en diversiteit maken het kantoor een interessante optie voor ondernemers met een brede blik en voor buitenlandse cliënten. Cliënten kunnen van tijd tot profiteren van onderwijs, verzorgd door de advocaten en bedoeld als moment van kennisoverdracht en preventieve informatieverstrekking.

Meer Informatie
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Vanuit een kantoor gelegen in het westelijk gedeelte van stadsdeel Centrum, bieden de advocaten van het kantoor Seegers & Lebouille rechtsbijstand in een gevarieerde, generalistische praktijk. De werkwijze kenmerkt zich door rechtstreeks contact, korte lijnen en een warm welkom aan ieder type cliënt. Rechtstoegang en betaalbare, kwalitatieve rechtshulp behoren tot de kernwaarden van het kantoor, dat advocaten met een diverse achtergrond, maar een gedeeld enthousiasme voor het recht, samen bindt. De rechtsgebieden verschillen van aansprakelijkheidsrecht, ambtenarenrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, consumentenrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, jeugd- en jeugdstrafrecht, tuchtrecht, ondernemingsrecht, tot personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, verschillende aspecten van het strafrecht en vreemdelingenrecht. De advocaten zetten zich met evenveel toewijding in voor particulieren als voor het klein, midden- en grootbedrijf. Door variatie aan advies- en proceservaring, hebben de advocaten een ruim juridisch en procedureel inzicht ontwikkeld, wat hun in staat stelt scherpe inschattingen te maken, ten voordele van de cliënt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
De Brauw Blackstone Westbroek

De Brauw Blackstone Westbroek

Vanuit haar hoofdvestiging in het Amsterdams kantoorcomplex “The Rock” aan de Zuidas, opereert het grootste advocatenkantoor van Nederland, De Brauw Blackstone Westbroek. Het kantoor is een internationaal georiënteerd en onafhankelijk full service kantoor met meer dan driehonderd advocaten werkzaam en gespecialiseerd in ieder denkbaar rechtsgebied. De advocaten werken nauw en multidisciplinair samen met fiscalisten en het notariaat, om zo de belangen van cliënten zo compleet en efficiënt mogelijk te kunnen behartigen. Met een groeiende maatschap, een uitbreidend cliënt bestand, een internationale blik en hechte banden met de wetenschap en rechtspraak, onderscheidt De Brauw Blackstone Westbroek van iedere andere rechtsbijstand aanbiedende dienstverlener in de Benelux en draait zij, volgens de rangschikkingen en navraag onder collega’s, mee in de absolute wereldtop. Enkele rechtsgebieden waarin het kantoor bijzondere expertise kan bieden: financiële markten, fusies en overnames, bank- en effectenrecht, verzekeringen, financieel strafrecht, bestuursrecht en overheden, cassaties, Europees en Internationaal rechtelijk procederen voor verschillende ah hoc en staande tribunalen, commissies, instituten en Gerechtshoven. De internationale aanpak manifesteert zich met kantoren in Brussel, Frankfurt, Londen, New York, Singapore en Shanghai.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Höcker Advocaten

Höcker Advocaten

Höcker Advocaten is gevestigd in stadsdeel Zuid. Onder collega’s binnen het beroep staat dit kantoor bekend als de markt-, kennis- en innovatie leider op het gebied van media en entertainment. Vertrouwd met bescherming, monitoren en actief verdedigen van ‘s werelds grootste en meest herkenbare merken, zoals Nike, Disney en de IT giganten van Silicon Valley, geniet het kantoor internationale erkenning. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn intellectueel eigendomsrecht in volle omvang en alle facetten, ondernemingsrecht, media- en marketingrecht, organisatie en procedures betreffende collectieve acties en brede groepen belanghebbenden en alternatieve conflictbeslechting. De advocaten doceren aan verschillende universiteiten, dragen redactioneel bij aan verschillende vakbladen en zijn bestuurslid bij specialisten verenigingen. Höcker Advocaten bedrijft advocatuur met het volste besef dat recht en maatschappij steeds verbonden en in beweging zijn en dat de advocaat daar een bijzondere rol in heeft.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Cleerdin & Hamer

Cleerdin & Hamer

Het nationaal actief kantoor met meerdere vestigingen over heel Nederland, heeft haar Amsterdamse vestiging in stadsdeel Zuid. Dit is tevens de oudste en oorspronkelijke vestiging van het samenwerkingsverband. De advocaten zijn specialisten binnen hun aandachtsgebied en het kantoor richt zich op de specialisaties arbeidsrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, strafrecht, vastgoedrecht en vreemdelingenrecht. Deze specialisaties worden regelmatig aangeboden aan zowel particulieren als organisaties en het kantoor is, meer dan het gemiddeld advocatenkantoor van haar omvang, gespecialiseerd in het procesrecht dat samenhangt met deze rechtsgebieden. Op enkele van de raakvlakken tussen de onderlinge specialisaties, biedt het kantoor expertise waar zij zich in onderscheid, zoals het uit- en overleveringsrecht, het financieel-economisch strafrecht, ontnemingsprocedures, TBS- en psychiatrisch patiëntenrecht. De advocaten kennen als docenten, oud- en parttime rechters en breed maatschappelijke juristen en oud- of deeltijd ondernemers, de rechtspraktijk en het handelsverkeer van verschillende kanten, een eigenschap die de cliënt ten goede komt. Zij kunnen zowel risico’s als oplossingen signaleren, die de gemiddelde advocaat niet altijd zou opmerken. Daarnaast kent het kantoor vanwege de landelijke spreiding, maar de gerichte blik op de Nederlandse rechtspraktijk en onafhankelijkheid van de advocaten, de lokale arrondissementen, rechtbanken en gerechtshoven door en door.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Abeln Advocaten

Abeln Advocaten

Abeln Advocaten is gevestigd in stadsdeel Centrum aan de Herengracht. Het kantoor richt zich op commerciële advocatuur met een specialistische aanpak, met een focus op contractenrecht, ondernemingsrecht, vastgoed, arbeidsrecht, medezeggenschap en insolventie. Het kantoor biedt ook incassodiensten aan. Met een vergaande geschiedenis, bijbehorende ervaring en cultuur en een bewust gekozen omvang die specialisatie, persoonlijk contact en hechte samenwerking waarborgt, is Abeln een zakelijk dienstverlenend ingesteld kantoor dat zich richt op ondernemingen van iedere omvang. Nauw contact met advocaten in andere landen garandeert efficiënt internationaal handelen, waar vereist. Alle advocaten zijn onderlegd en actief in zowel de advies- als de procespraktijk en werken onafhankelijk in het belang van de cliënt. Het kantoor is dynamisch en door en door Amsterdams. Het karakter en de persoonlijkheid van zowel kantoor als de individuele advocaten zijn bekend binnen heel Nederland en de aanpak spreekt een uiteenlopende groep ondernemers aan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Houthoff

Houthoff

Houthoff is gevestigd in stadsdeel Zuid, aan de Zuidas en is een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, met expertise op vrijwel ieder rechts- en aandachtsgebied. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, New York en meer dan driehonderd professionele juridische dienstverleners, waaronder advocaten, fiscalisten en notarissen zet dit full service kantoor zich in voor ondernemingen, overheden en andere organisaties en particulieren. De advocaten maken onderdeel uit van het bestuur van specialistenverenigingen, de redactie van vakbladen, verschillende advies- en overlegorganen, wetenschappelijke instituten en in plaatsvervangende hoedanigheid, de rechterlijke macht. Enkele gebieden waarop het kantoor zich volgens de Nederlandse en internationale rangschikkingen onderscheidt, zijn de overnamepraktijk, het vastgoedrecht, commerciële contracten, de publiek/private samenwerking en het mededingingsrecht. De cliënten waarderen de toewijding, bereikbaarheid en creativiteit van de advocaten. De samenwerking in teamverband met diversiteit aan expertise en achtergrond zorgt voor goede resultaten en unieke inzichten. Het kantoor beoefent juridische dienstverlening met een vooruitziende blik vanuit een gedachte van inclusiviteit in veranderende tijden en loopt regelmatig voorop waar het communicatie, media en technologie betreft.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Van Doorne Advocaten

Van Doorne Advocaten

De Nederlandse vestiging van Van Doorne is al langer dan tachtig jaar een begrip in de advocatuur en een team van meer dan honderdvijftig advocaten, fiscalisten en notarissen drijft thans dit onafhankelijk full service kantoor. Vanuit de vestigingen in stadsdeel Zuid, London en de hechte samenwerking met een groot advocatenkantoor op Curaçao, bestrijkt de dienstverlening van het kantoor de grote zakelijke centra die relevant zijn voor de middelgrote en grote Nederlandse ondernemers. De internationale clientèle kan er evengoed terecht om te profiteren van de schat aan ervaring van de advocaten, die op vrijwel ieder rechtsgebied diensten verlenen aan ondernemers, particulieren, overheden en internationale organisaties. Het traject van specialisatie en sector gebaseerde kennis wordt voor iedere advocaat verzekerd door de advies- en procespraktijken te blijven beoefenen en de nadruk te leggen op specialisme en multidisciplinair samenwerken. De internationale ranglijsten erkennen zowel het kantoor, de vestiging als de betrokken advocaten als bijzonder deskundig en gewaardeerd onder cliënten. Het groeiend kantoor met rijke traditie behoort tot de top 10 van Nederland, wat nog bijzonderder is vanwege het onafhankelijk bereiken en handhaven van die status.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
BachmannLaw Advocatenkantoor

BachmannLaw Advocatenkantoor

Op de grens tussen stadsdeel Westpoort en stadsdeel Centrum is het kantoor van BachmannLaw gevestigd. Het familiekantoor richt zich in hoofdzaak op het aansprakelijkheidsrecht, letselschade, ondernemingsrecht, de incassopraktijk, insolventierecht, reorganisaties en het vastgoedrecht. Begrip van de horecasector en ervaring met het bijstaan van de bijzondere cliënten die daarbinnen ondernemen, hebben een niche ontwikkeld voor de advocaten van BachmannLaw. De incassopraktijk wordt ingericht met het oog op een effectieve incasso- en debiteurenadministratie voor de cliënt, waarin al vroeg onregelmatigheden gesignaleerd en gecorrigeerd kunnen worden. BacmannLaw toetst de gehanteerde contracten en standaarden, licht de onderneming door en adviseert op rechts- en samenwerkingsvormen. Daarnaast bestaat er een warm contact met advocatenkantoren in Argentinië, Australië en China en de Verenigde Staten wat ten volste ingezet kan worden voor de Nederlandse cliënt die internationale belangen heeft binnen deze jurisdicties. Cliënten met een gezonde internationale groeiambitie voelen zich welkom bij de persoonlijke dienstverlening die BachmannLaw kan bieden en het contactveld dat zij kan vergroten, met bewaking van de risico’s en belangen van de cliënt op de voorgrond.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Bletchley Park Advocaten

Bletchley Park Advocaten

Vanuit een kantoorlocatie in stadsdeel Zuid, drijft dit kantoor een algemene advocatenpraktijk gericht op het compleet pakket aan rechtsgebieden van de generalisten die zich inzetten voor een gevarieerd cliënt bestand. Met name op gebied van contractenrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en familierecht hebben de advocaten ruime ervaring. Het kantoor is goed gepositioneerd om particulieren bij te staan, vooral in arbeidsrechtelijke geschillen. Intakegesprekken zijn het eerste half uur vrijblijvend.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Resor

Resor

Resor is een gespecialiseerd nichekantoor, gericht op een selecte groep cliënten, gevestigd in stadsdeel Zuid. De kernactiviteiten van het kantoor zijn advies- en proces werkzaamheden bij complexe, veelal grensoverschrijdende transacties en herstructureringen van groot formaat. Het team bestaat uit deskundigen op een aantal aangrenzende aandachtsgebieden, met name bestuurders- en commissarisaansprakelijkheid, corporate litigation, bank- en effectenrecht, herstructureringen, insolventie, curator werkzaamheden en specialistisch vennootschapsrecht. De expertise en deskundigheid van de betrokken advocaten is verworven door eerder werk bij internationale advocatenkantoren, met nauwe betrokkenheid bij grote, complexe en spraakmakende herstructureringen. Als zodanig zijn zij bekend met de druk, de belangenafwegingen, de risico’s en de kansen die cliënten confronteren in situaties zoals insolventie of doorstart, transacties van ongekend formaat of ingrijpende bestuurswijzigingen. Als vertrouwde partner van internationale ondernemingen, investeringsfondsen en andere organisaties, weet RESOR de instrumenten van het Nederlands en Europees recht ter beschikking te stellen van de cliënt en stelt het team daarbij het resultaat voor de cliënt voorop.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Florent

Florent

Florent is een advocatenkantoor in Amsterdam Zuid en voert een landelijk en internationaal gerenommeerde insolventie- en herstructurering praktijk. De advocaten hebben hun start gehad bij de grootste Nederlandse en internationale advocatenkantoren en daar de ruimte gehad om unieke en bijzondere specialisaties op te bouwen, gecentreerd rond herstructureringen, faillissementen, surseance, turn around management and investment, desinvesteringen en de verschillende facetten van ondernemingsrecht en corporate litigation die nodig zijn om een dergelijke praktijk te kunnen voeren. De kracht van het kantoor ligt in transactie- en advieswerkzaamheden, maar verschillende advocaten binnen Florent zijn daarnaast echte procesadvocaten, die het volledig aanbod wat van een advocaat verwacht mag worden, voor de cliënt garanderen. Naast lidmaatschappen en bestuursfuncties bij verschillende nationale en internationale specialistenverenigingen, is de expertise kenbaar door participatie in redactie en publicaties van vaktijdschriften en toonaangevende juridische naslagwerken en literatuur. De partners kwamen bijeen na jarenlange ervaring binnen andere internationale kantoren en hebben een duidelijke visie op specialistisch werk en veranderende marktomstandigheden. Hun blik is breed en hun werkwijze is inventief en daar profiteert de cliënt van.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Olym Advocaten

Olym Advocaten

Het kantoor van Olym is gevestigd in Stadsdeel Zuid en bestaat uit een hecht team van ervaren en deskundige advocaten. De ervaring van de advocaten is opgedaan binnen en buiten de advocatuur bij grote internationale advocatenkantoren en bij multinationals. De expertise en service worden versterkt door een hecht netwerk aan internationale dienstverleners, die het kantoor in staat stellen kwaliteit en oplossingen te bieden. Het kantoor kenmerkt zich door rechtstreeks contact met cliënten en efficiëntie die de cliënt zelf kan ervaren kan waarderen. Ondernemingsrecht met focus op private equity, transacties, participatievormen en jaarrekeningen, (her)structurering constructies, venture capital, Het kantoor richt zich ondermeer op de transactiepraktijk, financieringen, institutionele beleggers en de technologiesector. De ervaring van de advocaten kenmerkt zich door een groot aantal transacties en herstructureringen onder verschillende omstandigheden en in verschillende hoedanigheden, wat voor de cliënt een voordeel qua strategie en inzicht oplevert. De aanpak is direct, persoonlijk en resultaatgericht.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Blaisse Advocaten

Blaisse Advocaten

Vanuit een unieke locatie in Amsterdam Zuid, voert Blaisse een gespecialiseerde praktijk, gericht op accountants, fiscalisten en verzekeraars. De oprichters van het kantoor hebben de unieke specialisatie opgebouwd door jaren als advocaat en partners te hebben gewerkt bij een groot internationaal advocatenkantoor en bij oprichting van Blaisse de bewuste keuze te maken zich te blijven verdiepen in een beperkt aantal specialisaties, voor een selecte groep cliënten. Aansprakelijkheidsrecht, tuchtrecht, verzekeringsrecht, ondernemingsrecht en procesrecht toegespitst op bestuurders, commissarissen, financiële professionals en zakelijke dienstverleners, vormen de kern van de praktijk. Op aangrenzende aandachts- en rechtsgebieden wordt ook geadviseerd en geprocedeerd door de hechte groep toegewijde advocaten van Blaisse. Het team kenmerkt zich door enthousiasme, dynamiek, diepgaande affiniteit met de werkgebieden en begrip van de sector en markt waarbinnen cliënten actief zijn en de ontwikkelingen die zich daarbinnen afspelen.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Stibbe Advocaten

Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
NautaDutilh

NautaDutilh

De Amsterdamse vestiging van dit kantoor, dat al jaren lang tot de top drie grootste advocatenkantoren van Nederland behoort, is te vinden in Stadsdeel Zuid. Met vestigingen in Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam, bedient NautaDutilh grote Nederlandse en internationale organisaties, bedrijven en overheden op ieder denkbaar rechtsgebied. Een waar full service aanbieder, met teams waarbinnen behalve advocaten ook notarissen en fiscalisten op het hoogste niveau samenwerken. Binnen de Benelux is het kantoor een van de grootste onafhankelijke dienstverleners van haar soort. De jarenlange ervaring van de advocaten bestaat uit betrokkenheid bij alle grote transacties en veel spraakmakende rechtszaken uit de recente geschiedenis. Naast de financiële en vastgoed transactie praktijk, wordt op gebied van ondernemingsrecht, overnames, beursgangen en mededingingsrecht geadviseerd. De expertise van het kantoor is talloze keren gewaardeerd door internationale awards en plaatsen bovenaan de jaarlijkse ranglijsten. Cliënten prijzen het kantoor om de dienstverlening, deskundigheid en innovatie. De advocaten hebben binnen en buiten de advocatuur ervaring opgedaan in de rechtspraktijk, het bedrijfsleven, de overheid en de rechtspraak en de multidisciplinaire samenwerking in teamverband, zorgt voor bijzondere inzichten en brede mogelijkheden.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Flex Advocaten

Flex Advocaten

Dit kantoor, gevestigd aan de Keizersgracht in stadsdeel Centrum, richt zich met volledige en veilige digitale dossier inzage voor cliënten, transparantie en intensieve focus op contactmomenten op de zakelijke advocatuur, met als aandachtsgebieden het aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, contractenrecht fiscaal recht en ondernemingsrecht. Jarenlange ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven hebben de advocaten gevormd tot oplossingsgerichte sparringpartners voor ondernemers, met een meta juridische benadering. Voor het aanbestedingsrecht houdt dat bijvoorbeeld in het gezamenlijk doorlichten van een bestek, met oog op zowel de juridische als de technische aspecten, voorbereiding op kort geding procedures als de aanbestedende dienst onvoldoende zorgvuldigheid in acht neemt bij het traject ten nadele van de cliënt of bijstand verlenen aan aanbestedende diensten zelf. De ervaring van de betrokken partners in het bedrijfsleven sluit verder aan op de specialisatie in insolventierecht. Samenwerking met vaste partners in aangrenzende disciplines zorgen voor voldoende reikwijdte als het aankomt op realiseren van de visie en ambities van cliënten en risico signalering door middel van legal scans.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Blumstone Advocaten

Blumstone Advocaten

In een kantoor aan de Herengracht in stadsdeel Centrum is dit middelgroot Amsterdams kantoor gevestigd, met een brede variatie aan expertise, maar sterke vertegenwoordiging in vastgoed, milieu en infrastructuur. De partners hebben ervaring opgedaan bij grote Nederlandse en internationale kantoren en hebben veel ervaring met werken aan Publiek Private Samenwerkingen, begeleiding van overheden, bouwcombinaties, ontwikkelaars en zijn als deskundigen lid van verschillende specialistenverenigingen. Naast de vastgoed cluster, zijn ondernemingsrecht en insolventierecht vakgebieden waar de advocaten ruime specialisatie in opgebouwd hebben en naast hun werk voor cliënten over publiceren en in doceren. Voor arbeidsrecht kunnen zowel werkgevers als werknemers bij het kantoor terecht. Een strategische combinatie van ervaren advocaten en jonge, energieke en snel groeiende advocaten, zorgt voor de mogelijkheid van variatie in tarifering, met een gepaste werkverdeling die het belang van de cliënten ten goede komt en aanbod aan alle type cliënten mogelijk maakt. Een moderne kantoororganisatie, goede reactietijd en focus op bereikbaarheid, maken dit een kantoor van de huidige tijd.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Stek Advocaten

Stek Advocaten

In stadsdeel centrum is dit onafhankelijk, origineel, creatief kantoor gevestigd, dat niet weg te denken is uit het Amsterdamse rechtsverkeer. Met specialisaties in ondernemingsrecht, commerciële contracten, herstructureringen franchise recht en niches zoals luchtvaart financiering, windenergie, milieurecht, private equity biedt het kantoor zakelijke dienstverlening op een internationaal niveau. De partners en oprichters zijn veelal afkomstig uit de top van het bedrijfsleven en de commerciële advocatuur. Het dynamisch kantoor biedt een goede variatie aan ervaren deskundigen en energieke starters met een diverse en uitstekend gekwalificeerde achtergrond met toekomstgerichte dienstverlening. Het kantoor wordt internationaal erkend door zowel cliënten als in vakpublicaties.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Cleber Advocaten

Cleber Advocaten

Het kantoor is een specialistisch nichekantoor, opererend vanuit stadsdeel centrum, dat zich in het kader van optimale dienstverlening, bewust enkel toelegt op een beperkt aantal aandachtsgebieden. In het bijzonder hebben de overname-, insolventie-, herstructurerings- en financieringspraktijk de voorkeur. De daartoe behorende rechtsgebieden en aangrenzende disciplines zoals vennootschapsrecht, contractenrecht, fiscaal recht, corporate litigation. De structuur en focus van het kantoor maken begeleiding bij complexe transacties mogelijk. De advocaten vullen elkaar qua ervaring en interesses aan, zodat startups, middelgrote en grote Nederlandse en internationale bedrijven voor hun behoeftes binnen de aandachtsgebieden bij het kantoor terecht kunnen. De advocaten zijn meertalig en toegankelijk voor internationale cliënten. Behalve het voeren van traditionele procedures en het geven van adviezen, kunnen de advocaten van dienst zijn met begeleiding bij alternatieve geschilbeslechting, zij het (internationale) arbitrages, bindende advies fora of business mediation. De advocaten publiceren in verschillende Nederlandse en internationale vakliteratuur. Gezien de aandachtsgebieden richt het kantoor zich veelal op het segment midden- en grootbedrijf.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Switch Legal Advocaten

Switch Legal Advocaten

Het kantoor is gevestigd in het stadsdeel centrum en voert een algemene rechtspraktijk, gericht op een breed en gevarieerd publiek. Een divers team van advocaten, met een gevarieerde achtergrond, behartigt middels de proces- en adviespraktijk de belangen van cliënten op een breed spectrum aan rechtsgebieden. Brede talenkennis, een gevarieerde achtergrond, toelating tot meerdere advocaten jurisdicties (België, New York) en een samenwerkingsverband gebaseerd op zelfstandigheid en onafhankelijkheid, vergroten verder de hoeveelheid aan mogelijkheden voor cliënten. De visie van het kantoor is dat een ieder recht heeft op rechtsbijstand en kwalitatieve juridische dienstverlening. De samenwerking laat naast het gegarandeerd algemeen karakter van de praktijk, specialisaties toe op het gebied van outsourcing, vreemdelingenrecht, bestuursrecht, IT recht, ondersteuning van het middel-/kleinbedrijf, technologie en burgerlijk procesrecht.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
SOLV Advocaten

SOLV Advocaten

In stadsdeel Centrum bevindt zich het kantoor van dit innovatieve nichekantoor, dat zich richt op technologie, media en communicatie. Met een sterke geschiedenis en basis in het intellectueel eigendomsrecht, een voorliefde voor innovatie en toekomstige ontwikkelingen, zowel op het gebied van recht, ondernemerschap als de daaraan verwante vaardigheden en technieken, voert het kantoor een praktijk voor cliënten die zich bezighouden met baanbrekende concepten, technologie en wijze van ondernemen. De organisatie van het kantoor is dan ook veel meer gericht op de behoeften en concepten van cliënten, dan op traditionele verdeling naar rechtsgebied. De advocaten begeleiden cliënten die actief zijn op gebieden als automatisering, aanbestedingen, cloud computing, cloud storage, SaaS, ASP, design, gaming & gambling, mobile software (inclusief open source licenties), startups en e-commerce. Ondernemers worden begeleid bij het gehele scala aan intellectueel eigendomsrechten en het onderhouden van dergelijke portfolio’s aan auteursrechten, merken, licenties en octrooien. Mediarecht maakt ook een belangrijk onderdeel uit, zowel traditionele publicatievormen als nieuwe media. Ook behandelt SOLV rechtsvraagstukken over reclame, Europese regelgeving en compliance. SOLV is initiatiefnemer en ondersteuner van Clinic, de rechtswinkel voor vragen over Technologie, Media en Communicatie. Samen met rechtenstudenten en collega advocaten van de meest innovatieve kantoren, worden startups en particulieren bijgestaan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Lexence Advocaten

Lexence Advocaten

In stadsdeel Zuid bevindt zich dit groot Nederlands advocatenkantoor, met vastgoed- en ondernemingsrecht als focus en een partner base, opgeleid en ontwikkeld bij de grote Nederlandse en internationale advocatuur. Lexence is een jong, dynamisch en groeiend kantoor, dat niet schroomt om qua bedrijfsvoering en marketing nieuwe stappen te maken, wat bijgedragen heeft aan de naamsbekendheid en herkenbaarheid van het merk en de verbonden advocaten. Lexence onderscheidt zich door toegankelijkheid, bereikbaarheid (de officiële kantooruren zijn langer dan van ieder ander advocatenkantoor in Nederland) en focus. Vastgoed- en ondernemingsrecht vormen de absolute kern van de activiteiten van het kantoor en de meerwaarde voor cliënten. Een sterke transactiepraktijk op beide gebieden wordt ondersteund door een team deskundige en ervaren procesadvocaten. De ruimte die geboden wordt aan jonge advocaten om te kiezen voor groei en te investeren in zichzelf is groot, met regelmatige partnerbenoemingen, maar ook overstap van ervaren partners vanuit grote kantoren. Lexence groeit bewust en gecontroleerd op de gebieden waarin het kantoor sterk is.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Gimbrère Amsterdam

Gimbrère Amsterdam

Gimbrère is een jong en groeiend advocatenkantoor in Amsterdam Oost en beschikt over advocaten die de bewegende markt, groeiende industrie en technologische ontwikkelingen begrijpen, doormaken en verwelkomen. Via een nauwe samenwerking met een vestiging in Spanje kan het kantoor doortastend en stipt juridische bijstand verlenen. Begrip van actuele ontwikkelingen binnen het ondernemen zoals start ups, innovatieve samenwerkingen, minder locatiegebonden werken en ondernemen en ruime ervaring met de traditionele ondernemingsvormen en uitdagingen voor familiebedrijven of ondernemers in persoonlijke sfeer, zorgen voor een brede dekking als het op dienstverlening aan ondernemers aankomt. De diversiteit en kwaliteit van een energiek team, zorgen voor een prettige ervaring en een basis van begrip voor de cliënt, met slechts die noodzakelijke formaliteiten die de wet verplicht stelt. Gimbrère staat voor begripvolle en begrijpelijke advocatuur met specialisaties in het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en beslag en executie procedures.

Meer Informatie