Aansprakelijkheidsrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn diverse advocatenkantoren gevestigd die gespecialiseerd zijn in aansprakelijkheidsrecht. Deze kantoren hebben diepgaande kennis en ervaring op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en kunnen cliënten bijstaan in juridische kwesties met betrekking tot aansprakelijkheid. De advocaten met expertise in aansprakelijkheidsrecht begrijpen de complexiteit van deze rechtsgebied en zijn bekend met de relevante wet- en regelgeving. Ze kunnen cliënten adviseren over hun rechten en plichten met betrekking tot aansprakelijkheid, en hen helpen bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het zoeken naar passende juridische oplossingen. Deze advocatenkantoren vertegenwoordigen zowel eisers als gedaagden in aansprakelijkheidszaken en hebben ervaring met diverse soorten aansprakelijkheidskwesties, zoals letselschade, beroepsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en meer. Ze kunnen cliënten bijstaan in het voeren van gerechtelijke procedures, het onderhandelen over schikkingen en het verkrijgen van rechtvaardige compensatie.

Wat is Aansprakelijkheidsrecht?

Aansprakelijkheidsrecht, ook bekend als schadevergoedingsrecht, is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de juridische regels en principes met betrekking tot het toerekenen van schade en het vaststellen van aansprakelijkheid voor die schade. Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wie verantwoordelijk is voor het veroorzaken van schade aan anderen en welke juridische gevolgen daaruit voortvloeien. Het aansprakelijkheidsrecht is bedoeld om rechtvaardigheid te bieden aan degenen die schade lijden door de acties of nalatigheid van anderen. Het bepaalt de rechten en plichten van de betrokken partijen en biedt een juridisch kader voor het verkrijgen van schadevergoeding in gevallen van aansprakelijkheid.

Voorbeelden

Hier zijn een paar voorbeelden van situaties waarin aansprakelijkheidsrecht van toepassing kan zijn:

  • Verkeersongeval: Stel dat iemand een verkeersongeval veroorzaakt waarbij een andere persoon gewond raakt. De persoon die het ongeval heeft veroorzaakt, kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade en verwondingen die de andere persoon heeft opgelopen.
  • Medische fout: Als een zorgverlener medische fouten maakt die leiden tot schade of letsel bij een patiënt, kan de zorgverlener aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een verkeerde diagnose, een fout bij een chirurgische ingreep of een medicatiefout.
  • Ongeval op het werk: Als een werknemer letsel oploopt tijdens het uitvoeren van zijn taken op het werk als gevolg van een nalatigheid van de werkgever of een andere werknemer, kan de werkgever of de verantwoordelijke partij aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
  • Productaansprakelijkheid: Stel dat een consument letsel oploopt door een gebrekkig product, zoals een defect apparaat of een giftig product. De fabrikant, distributeur of verkoper kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die het product heeft veroorzaakt.
  • Schade aan eigendommen: Als iemand schade veroorzaakt aan de eigendommen van een ander, bijvoorbeeld door vernieling of nalatigheid, kan de verantwoordelijke persoon aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het herstellen of vervangen van het beschadigde eigendom.
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum

Flinck Advocaten

Flinck Advocaten is een team van gespecialiseerde advocaten in de Jordaan, die bekend staan als ‘Specialisten in procederen’. Ze onderscheiden zich door hun focus op het vinden van oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Maatwerk is voor hen de standaard. Het advocatenkantoor bestaat uit een diverse groep advocaten met expertise in verschillende rechtsgebieden. Als u een geschil of juridische procedure heeft, staat een ondernemingsrecht advocaat klaar om u verder te helpen. Als u behoefte heeft aan een gespecialiseerde advocaat voor het incasseren van geldvorderingen, kunt u ook bij hen terecht. Hun vastgoedrecht advocaten zijn gespecialiseerd in koop en verkoop, en hebben ruime ervaring met huur- en verhuurkwesties voor zowel woningen als winkelruimtes. Als u failliet bent verklaard of een faillissement wilt voorkomen, kunt u rekenen op de expertise van een advocaat faillissementsrecht van Flinck Advocaten. Ze helpen u graag bij geschillen met curatoren of andere faillissementsgerelateerde zaken. Flinck Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van onder andere bodemprocedures, conservatoir of executoriaal beslag, executie, faillissementsaanvragen, incassotrajecten, kort gedingen en sommaties. Bij Flinck Advocaten kunt u vertrouwen op de expertise en toewijding van hun team, dat altijd klaarstaat om u professioneel juridisch advies en begeleiding te bieden.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Beer Advocaten

Beer Advocaten

Beer Advocaten zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en personenschade, inclusief letselschade en schade na overlijden. Doordat zij zich volledig toespitsen op dit rechtsgebied, kunnen zij hoogwaardige juridische bijstand bieden. Een integraal onderdeel van hun werkwijze is intercollegiaal overleg. Ze hechten veel waarde aan voortdurende bijscholing en hebben het rechtsgebied Letselschaderecht geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hierdoor zijn zij verplicht elk jaar minimaal tien opleidingspunten op dit gebied te behalen. Medische kennis en expertise zijn onmisbaar bij de behandeling van letselschade- en overlijdensschadezaken. Het is essentieel om de gevolgen van een incident adequaat vast te stellen en de korte- en langetermijnconsequenties te onderzoeken. Om hoogwaardige en effectieve dienstverlening te kunnen bieden, beschikt Beer advocaten over een eigen medisch adviesteam. Deze artsen hebben een achtergrond als huisarts, verzekeringsarts of zijn werkzaam in een ziekenhuis. Het medisch adviesteam is gemakkelijk raadpleegbaar, aangezien het adviesbureau volledig geïntegreerd is in het advocatenkantoor. Indien nodig, zoals bij medische fouten, schakelen zij ook de hulp in van externe experts. Een groot aantal advocaten is lid van de twee specialisatieverenigingen binnen hun vakgebied, namelijk de Vereniging voor Slachtoffers van Personenschade (ASP) en de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Daarnaast zijn de advocaten lid van verschillende beroepsorganisaties, waaronder de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), Nederlandse Juristen Vereniging (NJV), Nederlandse Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV).

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln is een uniek advocatenkantoor in stadsdeel Zuid en bestaat uit een hechte samenwerking tussen enorm ervaren advocaten met een internationale, doch persoonlijke aanpak. Als vrijwel enig kantoor binnen haar expertise gebied kan het kantoor de persoonlijke betrokkenheid gedurende het hele traject garanderen, met tegelijkertijd een niet te evenaren expertise- en ervaringsniveau en een ruime talenkennis. Inzicht in hoe de verschillende jurisdicties over de grens zakendoen en hoe het rechtsverkeer eruit ziet, ondersteunt door duurzame relaties met buitenlandse kantoren als lid van de internationale netwerken Lexicon en Legalink, stellen voor cliënten de grenzen volkomen open en garanderen de breedst mogelijke aanpak. Specialismen zijn onder meer ondernemingsrecht, franchiserecht, contractenrecht, internationale conflicten beslechting, arbitrage, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Het honorarium is tijdgebaseerd en de cliënt wordt daar in detail op voorhand over geïnformeerd. Naar marktstandaarden wordt het tarief als concurrerend en redelijk beoordeeld.

Meer Informatie
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Vanuit een kantoor gelegen in het westelijk gedeelte van stadsdeel Centrum, bieden de advocaten van het kantoor Seegers & Lebouille rechtsbijstand in een gevarieerde, generalistische praktijk. De werkwijze kenmerkt zich door rechtstreeks contact, korte lijnen en een warm welkom aan ieder type cliënt. Rechtstoegang en betaalbare, kwalitatieve rechtshulp behoren tot de kernwaarden van het kantoor, dat advocaten met een diverse achtergrond, maar een gedeeld enthousiasme voor het recht, samen bindt. De rechtsgebieden verschillen van aansprakelijkheidsrecht, ambtenarenrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, consumentenrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, jeugd- en jeugdstrafrecht, tuchtrecht, ondernemingsrecht, tot personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, verschillende aspecten van het strafrecht en vreemdelingenrecht. De advocaten zetten zich met evenveel toewijding in voor particulieren als voor het klein, midden- en grootbedrijf. Door variatie aan advies- en proceservaring, hebben de advocaten een ruim juridisch en procedureel inzicht ontwikkeld, wat hun in staat stelt scherpe inschattingen te maken, ten voordele van de cliënt.

Meer Informatie
Amsterdam Oost
Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira is zelfs in het internationaal rechtelijk bijzonder Nederland, een uniek kantoor in iedere zin van het woord. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam Oost. Het kantoor is gebouwd rondom een geloof in advocatuurlijke waarden, maar bovenal mensenrechten en is betrokken bij de meest spraakmakende internationaal rechtelijk zaken. Het kantoor heeft ervaring met procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de verschillende verdrag comités van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Daarnaast staan de advocaten zowel slachtoffers als verdachten bij in nationale en internationale procedures met een mensenrechten aspect, ondanks politiek- of media gevoeligheid. Het kantoor heeft expertise op de rechtsgebieden waar mensenrechten van bijzondere betekenis zijn, zoals het strafrecht, vreemdelingenrecht, Europees recht, internationaal recht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert het kantoor desgewenst internationale organisaties en ondernemingen op het gebied van business and human rights en heeft zij daarbinnen bijzondere kennis en ervaring waar het conflictgebieden en de uitdagingen die daar omtrent spelen, betreft.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Houthoff

Houthoff

Houthoff is gevestigd in stadsdeel Zuid, aan de Zuidas en is een van de grootste advocatenkantoren van Nederland, met expertise op vrijwel ieder rechts- en aandachtsgebied. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Londen, New York en meer dan driehonderd professionele juridische dienstverleners, waaronder advocaten, fiscalisten en notarissen zet dit full service kantoor zich in voor ondernemingen, overheden en andere organisaties en particulieren. De advocaten maken onderdeel uit van het bestuur van specialistenverenigingen, de redactie van vakbladen, verschillende advies- en overlegorganen, wetenschappelijke instituten en in plaatsvervangende hoedanigheid, de rechterlijke macht. Enkele gebieden waarop het kantoor zich volgens de Nederlandse en internationale rangschikkingen onderscheidt, zijn de overnamepraktijk, het vastgoedrecht, commerciële contracten, de publiek/private samenwerking en het mededingingsrecht. De cliënten waarderen de toewijding, bereikbaarheid en creativiteit van de advocaten. De samenwerking in teamverband met diversiteit aan expertise en achtergrond zorgt voor goede resultaten en unieke inzichten. Het kantoor beoefent juridische dienstverlening met een vooruitziende blik vanuit een gedachte van inclusiviteit in veranderende tijden en loopt regelmatig voorop waar het communicatie, media en technologie betreft.

Meer Informatie