Vastgoedrecht Advocaten Amsterdam

In Amsterdam zijn er diverse advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in vastgoedrecht en beschikken over uitgebreide kennis en expertise op dit gebied. Deze advocaten begrijpen de complexe juridische aspecten die gepaard gaan met vastgoedtransacties en -geschillen en zijn goed op de hoogte van de relevante nationale en internationale wetgeving. De advocatenkantoren in Amsterdam die zich richten op vastgoedrecht bieden een breed scala aan diensten aan. Ze kunnen adviseren en bijstand verlenen bij vastgoedtransacties, zoals aan- en verkoop van onroerend goed, huur- en leaseovereenkomsten, projectontwikkeling en financiering. Daarnaast kunnen ze juridische ondersteuning bieden bij geschillen en procedures met betrekking tot vastgoed, zoals bouwgeschillen, geschillen over eigendom, huurgeschillen, planschade en bestemmingsplannen. Deze advocatenkantoren streven ernaar om de belangen van hun cliënten te behartigen en hen te voorzien van deskundig juridisch advies en strategieën om complexe vastgoedkwesties aan te pakken. Ze werken samen met cliënten, waaronder vastgoedontwikkelaars, investeerders, vastgoedbeheerders en particulieren, om juridische oplossingen te vinden die aansluiten bij hun specifieke behoeften en doelstellingen op het gebied van vastgoed.

Wat is Vastgoedrecht?

Vastgoedrecht, ook bekend als onroerendgoedrecht, omvat het geheel van wetten, regels en juridische principes die betrekking hebben op onroerend goed, zoals gebouwen, land, woningen, commerciële panden en andere vormen van vastgoed. Het vastgoedrecht regelt diverse aspecten van vastgoedtransacties, eigendomsrechten, huurovereenkomsten, projectontwikkeling, financiering, bouwvoorschriften, milieukwesties en geschillen met betrekking tot onroerend goed. Enkele belangrijke gebieden binnen het vastgoedrecht zijn onder andere: eigendomsrecht, huurrecht, projectontwikkeling en vastgoedfinanciering. Het vastgoedrecht is complex en kan variëren per land en rechtsgebied. Het is van essentieel belang om juridisch advies in te winnen van een gespecialiseerde vastgoedadvocaat om de complexiteit van vastgoedtransacties en -geschillen te begrijpen en de rechten en belangen van alle betrokken partijen te beschermen.

Voorbeelden

Er zijn verschillende situaties waarin iemand een vastgoedrecht advocaat zou kunnen inschakelen. Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Vastgoedtransacties: Bij de aan- of verkoop van vastgoed, zoals een huis, appartement, bedrijfspand of grond, kan een vastgoedrecht advocaat adviseren en assisteren bij het opstellen en beoordelen van koopovereenkomsten, due diligence-onderzoeken, eigendomsoverdrachten en het afhandelen van financiële aspecten.
  • Huurgeschillen: Bij geschillen tussen huurder en verhuurder, zoals achterstallige huurbetalingen, beëindiging van huurovereenkomsten, reparatieverplichtingen, renovaties of geschillen over servicekosten, kan een vastgoedrecht advocaat optreden namens een van de partijen en juridische bijstand bieden.
  • Bouwgeschillen: Bij geschillen tijdens bouwprojecten, zoals vertragingen, gebrekkige uitvoering, contractbreuk, betalingsgeschillen of problemen met aannemers, kan een vastgoedrecht advocaat bemiddelen, onderhandelen en juridische stappen ondernemen om de belangen van de betrokken partijen te beschermen.
  • Bestemmingsplannen en vergunningen: Bij het verkrijgen van vergunningen, het opstellen en beoordelen van bestemmingsplannen, het omgaan met overheidsregelgeving en het oplossen van geschillen over ruimtelijke ordening, kan een vastgoedrecht advocaat advies en juridische bijstand verlenen.
  • Eigendomsgeschillen: Bij geschillen over eigendomsrechten, zoals eigendomsgrenzen, erfdienstbaarheden, erfpacht, eigendomsverwerving of geschillen met naburige eigenaren, kan een vastgoedrecht advocaat optreden om de rechten en belangen van de cliënt te beschermen en geschillen op te lossen.
Amsterdam Noord
Corten De Geer Vastgoed Advocaten

Corten De Geer Vastgoed Advocaten

Corten De Geer Vastgoedadvocaten is een gerenommeerd en pragmatisch advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam Noord. Het kantoor is gevestigd in het historische pand van de voormalige scheepswerf de Groene Draeck, gelegen aan de noordelijke oever van het IJ. De advocaten bieden hoogwaardige en gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van onroerend goed. Ze handelen doortastend, met een focus op service en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Het kantoor is actief op alle terreinen die verband houden met onroerend goed. Ze hebben bijzondere expertise in erfpacht, bouw, vergunningen, huur, en de aan- en verkoop van vastgoed. Ze adviseren bedrijven, overheden, belangengroepen en particulieren, en staan hen bij in onderhandelingen en juridische procedures. De advocaten van Corten De Geer bieden helder en begrijpelijk advies, waarbij altijd het belang van de cliënt voorop staat. Soms vraagt dit om bemiddeling, soms om gerechtelijke procedures. Ongeacht de gekozen strategie kunt u vertrouwen op de toegewijde en vastberaden professionals van Corten De Geer. Ze beschikken over diepgaande kennis en hebben het beste met u voor.

Meer Informatie
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum

Flinck Advocaten

Flinck Advocaten is een team van gespecialiseerde advocaten in de Jordaan, die bekend staan als ‘Specialisten in procederen’. Ze onderscheiden zich door hun focus op het vinden van oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke situatie. Maatwerk is voor hen de standaard. Het advocatenkantoor bestaat uit een diverse groep advocaten met expertise in verschillende rechtsgebieden. Als u een geschil of juridische procedure heeft, staat een ondernemingsrecht advocaat klaar om u verder te helpen. Als u behoefte heeft aan een gespecialiseerde advocaat voor het incasseren van geldvorderingen, kunt u ook bij hen terecht. Hun vastgoedrecht advocaten zijn gespecialiseerd in koop en verkoop, en hebben ruime ervaring met huur- en verhuurkwesties voor zowel woningen als winkelruimtes. Als u failliet bent verklaard of een faillissement wilt voorkomen, kunt u rekenen op de expertise van een advocaat faillissementsrecht van Flinck Advocaten. Ze helpen u graag bij geschillen met curatoren of andere faillissementsgerelateerde zaken. Flinck Advocaten beschikt over gespecialiseerde kennis op het gebied van onder andere bodemprocedures, conservatoir of executoriaal beslag, executie, faillissementsaanvragen, incassotrajecten, kort gedingen en sommaties. Bij Flinck Advocaten kunt u vertrouwen op de expertise en toewijding van hun team, dat altijd klaarstaat om u professioneel juridisch advies en begeleiding te bieden.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van Der Kroef

Van Diepen Van der Kroef heeft de eer om vier advocatenkantoren te hebben, strategisch gevestigd in Alkmaar, Amsterdam, Hoorn en Utrecht. Op deze verschillende locaties staan hun advocaten klaar om cliënten te bedienen en juridische diensten van hoge kwaliteit te leveren. Met deze regionale aanwezigheid kunnen zij optimaal tegemoetkomen aan de behoeften van cliënten in diverse regio’s en zorgen voor gemakkelijke toegang tot hun expertise en ondersteuning. Bij Van Diepen Van der Kroef staan de advocaten bekend om hun scherpe blik en directe aanpak. Complexiteit wordt helder uiteengezet, zodat u precies weet waar u aan toe bent. Zij vormen de rechte lijn tussen u en het beste resultaat. Met ongeveer 75 specialisten in diverse rechtsgebieden zijn zij het grootste onafhankelijke advocatenkantoor van Nederland, waar ze trots op zijn. Samen beschikken ze over een schat aan kennis en ervaring en weten ze precies wat nodig is in uw belang, zowel nationaal als internationaal. De advocaten van Van Diepen Van der Kroef zijn gedreven en tonen initiatief. Ze zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun kennis uit te breiden, te verdiepen en up-to-date te houden, zodat ze u optimaal kunnen ondersteunen. Tegelijkertijd blijven ze met beide benen op de grond staan. Net zoals u bouwt aan uw onderneming, werken zij als advocaten ook aan hun organisatie. Ze hebben de juiste mentaliteit om u praktisch en to-the-point te helpen, zowel in civiele procedures als in ondernemingskwesties, bij complexe zaken en juridische conflicten. Bij Van Diepen Van der Kroef beschikken ze over een breed scala aan juridische expertise, variërend van algemeen ondernemingsrecht tot gespecialiseerde vakgebieden zoals milieurecht en Duits recht. U kunt rekenen op hun advies en vertegenwoordiging op juridisch gebied. Tegelijkertijd hebben ze uw specifieke branchekennis en ervaring nodig om hun taak optimaal uit te voeren. U weet immers als geen ander wat er speelt en waar de knelpunten liggen. Met hun gecombineerde expertise kunnen ze cliënten op alle fronten van dienst zijn. En als het mogelijk is, vinden ze oplossingen voordat problemen ontstaan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Bunders Lok Advocaten

Bunders Lok Advocaten

Bunders Lok is een advocatenkantoor in Amsterdam Zuid dat hoogwaardige juridische diensten op een toegewijde en pragmatische manier aanbiedt. De advocaten van Bunders Lok hebben ruime ervaring in hun respectieve specialismen, waardoor de cliënten verzekerd zijn van deskundigheid. Het kantoor van Bunders Lok biedt advies, procesvertegenwoordiging en arbitrage aan, en stelt documentatie op voor cliënten die actief zijn in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed, financiële dienstverlening, media & entertainment, scheepvaart en scheepsbouw, logistiek en offshore diensten, evenals (internationale) handel en verzekeringen. Bunders Lok onderhoudt nauwe samenwerkingsverbanden met advocatenkantoren in het buitenland, waardoor ze hun cliënten vrijwel overal ter wereld, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar kunnen bijstaan. De advocaten van Bunders Lok beschikken over grondige kennis van het nationale en internationale verbintenissen- en zekerheidsrecht. Ze worden regelmatig ingeschakeld bij het opstellen en het voeren van procedures met betrekking tot diverse commerciële contracten. Een belangrijk deel van de dagelijkse praktijk van Bunders Lok richt zich op het ondernemingsrecht. De advocaten van Bunders Lok staan ondernemers bij in fusies en overnames, de koop of verkoop van bedrijven, joint ventures, splitsingen en aandeelhoudersovereenkomsten. Ook hebben de advocaten uitgebreide ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van ontslag, arbeidsgeschillen, ziekte en re-integratie, concurrentie- en relatiebedingen, en reorganisaties. Daarnaast zijn ze regelmatig betrokken bij het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en reglementen. Tevens voeren de advocaten procedures met betrekking tot onroerend goed, waaronder commerciële huurrechtzaken, vastgoedtransacties, renovaties, nieuwbouw en koop- en verkoopovereenkomsten.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Russell Advocaten

Russell Advocaten

Russel Advocaten is gevestigd in stadsdeel Zuid. Het kantoor richt zich op middelgrote en grote ondernemingen uit Nederland en het buitenland en biedt daarnaast rechtsbijstand aan overheden en vermogende particulieren. Het kantoor voert zowel een advies- als procespraktijk en combineert de twee aspecten ten voordele van oplossingen en resultaat voor de cliënt. In het bijzonder bedient Russel Advocaten de sectoren fashion, luxury, retail, vastgoed, kunst en expats op de aandachtsgebieden arbeidsrecht, fiscaal recht, contractenrecht, familierecht, intellectueel eigendomsrecht, vreemdelingenrecht en medezeggenschapsrecht. Via internationale samenwerkingsverbanden heeft het kantoor toegang tot internationale markten, waar de cliënt van kan profiteren. Met een oud senator verbonden aan het kantoor en goed contact tot de diplomatieke beroepsgemeenschap in Nederland, heeft het kantoor een bijzonder bereik en kan zij vroeg onderwerpen signaleren die de cliënt ten gunste kunnen komen. Middels lidmaatschappen bij vakverenigingen en brede maatschappelijke interesse, dragen de advocaten van het kantoor binnen en buiten het vak bij aan een brede ontwikkeling en vooruitgang van het kantoor en andere belangengroepen.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln Advocaten

Jonker Abeln is een uniek advocatenkantoor in stadsdeel Zuid en bestaat uit een hechte samenwerking tussen enorm ervaren advocaten met een internationale, doch persoonlijke aanpak. Als vrijwel enig kantoor binnen haar expertise gebied kan het kantoor de persoonlijke betrokkenheid gedurende het hele traject garanderen, met tegelijkertijd een niet te evenaren expertise- en ervaringsniveau en een ruime talenkennis. Inzicht in hoe de verschillende jurisdicties over de grens zakendoen en hoe het rechtsverkeer eruit ziet, ondersteunt door duurzame relaties met buitenlandse kantoren als lid van de internationale netwerken Lexicon en Legalink, stellen voor cliënten de grenzen volkomen open en garanderen de breedst mogelijke aanpak. Specialismen zijn onder meer ondernemingsrecht, franchiserecht, contractenrecht, internationale conflicten beslechting, arbitrage, aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Het honorarium is tijdgebaseerd en de cliënt wordt daar in detail op voorhand over geïnformeerd. Naar marktstandaarden wordt het tarief als concurrerend en redelijk beoordeeld.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Hogan Lovells

Hogan Lovells

De Amsterdamse vestiging van het internationaal advocatenkantoor Hogan Lovells is gevestigd aan de Zuidas in stadsdeel Zuid en houdt zich bezig met advocatuur gericht op het hogere segment van het bedrijfsleven, met affiniteit voor het internationaal zakelijk verkeer. Bank- en effectenrecht, de overnamepraktijk, het verzekeringsrecht, overheden, financiële markten en de ondernemings- en commercieel rechtelijke procespraktijk vormen de kern van de Nederlandse dienstverlening van Hogan Lovells. Het kantoor betrekt actuele ontwikkelingen bij het adviseren van cliënten en signaleert daardoor vroeg en op eigen initiatief, risico’s en kansen. De samenwerking met andere Hogan Lovells kantoren in meer dan veertig partner kantoren op de belangrijkste internationale locaties qua handelsverkeer staat ter beschikking van cliënten en verzekert herkenning, toegang, vertegenwoordiging en een specialistische benadering, waar ter wereld dan ook en met een snelheid en efficiëntie die onderscheidend is. De advocaten hebben jarenlange ervaring binnen en buiten Nederland, maar ook binnen en buiten de topadvocatuur.

Meer Informatie
Amsterdam Jordaan, Amsterdam Centrum
Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Advocatenkantoor Seegers & Lebouille

Vanuit een kantoor gelegen in het westelijk gedeelte van stadsdeel Centrum, bieden de advocaten van het kantoor Seegers & Lebouille rechtsbijstand in een gevarieerde, generalistische praktijk. De werkwijze kenmerkt zich door rechtstreeks contact, korte lijnen en een warm welkom aan ieder type cliënt. Rechtstoegang en betaalbare, kwalitatieve rechtshulp behoren tot de kernwaarden van het kantoor, dat advocaten met een diverse achtergrond, maar een gedeeld enthousiasme voor het recht, samen bindt. De rechtsgebieden verschillen van aansprakelijkheidsrecht, ambtenarenrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht, bestuursrecht, burgerlijk procesrecht, contractenrecht, consumentenrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, jeugd- en jeugdstrafrecht, tuchtrecht, ondernemingsrecht, tot personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht, verschillende aspecten van het strafrecht en vreemdelingenrecht. De advocaten zetten zich met evenveel toewijding in voor particulieren als voor het klein, midden- en grootbedrijf. Door variatie aan advies- en proceservaring, hebben de advocaten een ruim juridisch en procedureel inzicht ontwikkeld, wat hun in staat stelt scherpe inschattingen te maken, ten voordele van de cliënt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
De Brauw Blackstone Westbroek

De Brauw Blackstone Westbroek

Vanuit haar hoofdvestiging in het Amsterdams kantoorcomplex “The Rock” aan de Zuidas, opereert het grootste advocatenkantoor van Nederland, De Brauw Blackstone Westbroek. Het kantoor is een internationaal georiënteerd en onafhankelijk full service kantoor met meer dan driehonderd advocaten werkzaam en gespecialiseerd in ieder denkbaar rechtsgebied. De advocaten werken nauw en multidisciplinair samen met fiscalisten en het notariaat, om zo de belangen van cliënten zo compleet en efficiënt mogelijk te kunnen behartigen. Met een groeiende maatschap, een uitbreidend cliënt bestand, een internationale blik en hechte banden met de wetenschap en rechtspraak, onderscheidt De Brauw Blackstone Westbroek van iedere andere rechtsbijstand aanbiedende dienstverlener in de Benelux en draait zij, volgens de rangschikkingen en navraag onder collega’s, mee in de absolute wereldtop. Enkele rechtsgebieden waarin het kantoor bijzondere expertise kan bieden: financiële markten, fusies en overnames, bank- en effectenrecht, verzekeringen, financieel strafrecht, bestuursrecht en overheden, cassaties, Europees en Internationaal rechtelijk procederen voor verschillende ah hoc en staande tribunalen, commissies, instituten en Gerechtshoven. De internationale aanpak manifesteert zich met kantoren in Brussel, Frankfurt, Londen, New York, Singapore en Shanghai.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Cleerdin & Hamer

Cleerdin & Hamer

Het nationaal actief kantoor met meerdere vestigingen over heel Nederland, heeft haar Amsterdamse vestiging in stadsdeel Zuid. Dit is tevens de oudste en oorspronkelijke vestiging van het samenwerkingsverband. De advocaten zijn specialisten binnen hun aandachtsgebied en het kantoor richt zich op de specialisaties arbeidsrecht, jeugdrecht, ondernemingsrecht, personen- en familierecht, strafrecht, vastgoedrecht en vreemdelingenrecht. Deze specialisaties worden regelmatig aangeboden aan zowel particulieren als organisaties en het kantoor is, meer dan het gemiddeld advocatenkantoor van haar omvang, gespecialiseerd in het procesrecht dat samenhangt met deze rechtsgebieden. Op enkele van de raakvlakken tussen de onderlinge specialisaties, biedt het kantoor expertise waar zij zich in onderscheid, zoals het uit- en overleveringsrecht, het financieel-economisch strafrecht, ontnemingsprocedures, TBS- en psychiatrisch patiëntenrecht. De advocaten kennen als docenten, oud- en parttime rechters en breed maatschappelijke juristen en oud- of deeltijd ondernemers, de rechtspraktijk en het handelsverkeer van verschillende kanten, een eigenschap die de cliënt ten goede komt. Zij kunnen zowel risico’s als oplossingen signaleren, die de gemiddelde advocaat niet altijd zou opmerken. Daarnaast kent het kantoor vanwege de landelijke spreiding, maar de gerichte blik op de Nederlandse rechtspraktijk en onafhankelijkheid van de advocaten, de lokale arrondissementen, rechtbanken en gerechtshoven door en door.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Abeln Advocaten

Abeln Advocaten

Abeln Advocaten is gevestigd in stadsdeel Centrum aan de Herengracht. Het kantoor richt zich op commerciële advocatuur met een specialistische aanpak, met een focus op contractenrecht, ondernemingsrecht, vastgoed, arbeidsrecht, medezeggenschap en insolventie. Het kantoor biedt ook incassodiensten aan. Met een vergaande geschiedenis, bijbehorende ervaring en cultuur en een bewust gekozen omvang die specialisatie, persoonlijk contact en hechte samenwerking waarborgt, is Abeln een zakelijk dienstverlenend ingesteld kantoor dat zich richt op ondernemingen van iedere omvang. Nauw contact met advocaten in andere landen garandeert efficiënt internationaal handelen, waar vereist. Alle advocaten zijn onderlegd en actief in zowel de advies- als de procespraktijk en werken onafhankelijk in het belang van de cliënt. Het kantoor is dynamisch en door en door Amsterdams. Het karakter en de persoonlijkheid van zowel kantoor als de individuele advocaten zijn bekend binnen heel Nederland en de aanpak spreekt een uiteenlopende groep ondernemers aan.

Meer Informatie
Amsterdam Zuid
Van Doorne Advocaten

Van Doorne Advocaten

De Nederlandse vestiging van Van Doorne is al langer dan tachtig jaar een begrip in de advocatuur en een team van meer dan honderdvijftig advocaten, fiscalisten en notarissen drijft thans dit onafhankelijk full service kantoor. Vanuit de vestigingen in stadsdeel Zuid, London en de hechte samenwerking met een groot advocatenkantoor op Curaçao, bestrijkt de dienstverlening van het kantoor de grote zakelijke centra die relevant zijn voor de middelgrote en grote Nederlandse ondernemers. De internationale clientèle kan er evengoed terecht om te profiteren van de schat aan ervaring van de advocaten, die op vrijwel ieder rechtsgebied diensten verlenen aan ondernemers, particulieren, overheden en internationale organisaties. Het traject van specialisatie en sector gebaseerde kennis wordt voor iedere advocaat verzekerd door de advies- en procespraktijken te blijven beoefenen en de nadruk te leggen op specialisme en multidisciplinair samenwerken. De internationale ranglijsten erkennen zowel het kantoor, de vestiging als de betrokken advocaten als bijzonder deskundig en gewaardeerd onder cliënten. Het groeiend kantoor met rijke traditie behoort tot de top 10 van Nederland, wat nog bijzonderder is vanwege het onafhankelijk bereiken en handhaven van die status.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Dentons Boekel

Dentons Boekel

Dentons Boekel is actief in Amsterdam sinds het midden van de vorige eeuw en maakt onderdeel uit van een van de grootste juridische samenwerkingsverbanden ter wereld, met voor haar omvang een unieke toegangspoort naar Aziatische markten en voor Aziatische cliënten. Het kantoor is gevestigd in stadsdeel Zuid, in het zakelijk centrum van de Amsterdamse Zuidas. De adviespraktijk van de Amsterdamse vestiging is full service en richt zich op aandachtsgebieden zoals bank-, verzekering-, financiering- en effectenrecht, vastgoedrecht, de overnamepraktijk, herstructureringen, milieurecht, mededingingsrecht, notariële diensten, bestuursrecht, aanbestedingsrecht en belastingrecht. De volledige integratie voor zakelijke cliënten bestaat uit een aanbod dat strekt tot verschillende disciplines, zoals fiscalisten en notarissen in teams met de advocaten, maar ook tot een wereldwijd netwerk met goede vertegenwoordiging in de opkomende economieën en hard groeiende BRIC-landen. De cultuur is open, gericht op delen van kennis en contacten, ervaringen en deskundigheid en de Amsterdamse achtergrond en geschiedenis, maken dat lidmaatschappen bij specialistenverenigingen, een diepe wetenschappelijke basis en post academisch onderwijs als versterking van jarenlange praktijkervaring, de advocaten in staat stelt om op het hoogste niveau advocatuurlijke diensten te verlenen op advies- en procesgebied.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
BachmannLaw Advocatenkantoor

BachmannLaw Advocatenkantoor

Op de grens tussen stadsdeel Westpoort en stadsdeel Centrum is het kantoor van BachmannLaw gevestigd. Het familiekantoor richt zich in hoofdzaak op het aansprakelijkheidsrecht, letselschade, ondernemingsrecht, de incassopraktijk, insolventierecht, reorganisaties en het vastgoedrecht. Begrip van de horecasector en ervaring met het bijstaan van de bijzondere cliënten die daarbinnen ondernemen, hebben een niche ontwikkeld voor de advocaten van BachmannLaw. De incassopraktijk wordt ingericht met het oog op een effectieve incasso- en debiteurenadministratie voor de cliënt, waarin al vroeg onregelmatigheden gesignaleerd en gecorrigeerd kunnen worden. BacmannLaw toetst de gehanteerde contracten en standaarden, licht de onderneming door en adviseert op rechts- en samenwerkingsvormen. Daarnaast bestaat er een warm contact met advocatenkantoren in Argentinië, Australië en China en de Verenigde Staten wat ten volste ingezet kan worden voor de Nederlandse cliënt die internationale belangen heeft binnen deze jurisdicties. Cliënten met een gezonde internationale groeiambitie voelen zich welkom bij de persoonlijke dienstverlening die BachmannLaw kan bieden en het contactveld dat zij kan vergroten, met bewaking van de risico’s en belangen van de cliënt op de voorgrond.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Stibbe Advocaten

Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
NautaDutilh

NautaDutilh

De Amsterdamse vestiging van dit kantoor, dat al jaren lang tot de top drie grootste advocatenkantoren van Nederland behoort, is te vinden in Stadsdeel Zuid. Met vestigingen in Brussel, Londen, Luxemburg, New York en Rotterdam, bedient NautaDutilh grote Nederlandse en internationale organisaties, bedrijven en overheden op ieder denkbaar rechtsgebied. Een waar full service aanbieder, met teams waarbinnen behalve advocaten ook notarissen en fiscalisten op het hoogste niveau samenwerken. Binnen de Benelux is het kantoor een van de grootste onafhankelijke dienstverleners van haar soort. De jarenlange ervaring van de advocaten bestaat uit betrokkenheid bij alle grote transacties en veel spraakmakende rechtszaken uit de recente geschiedenis. Naast de financiële en vastgoed transactie praktijk, wordt op gebied van ondernemingsrecht, overnames, beursgangen en mededingingsrecht geadviseerd. De expertise van het kantoor is talloze keren gewaardeerd door internationale awards en plaatsen bovenaan de jaarlijkse ranglijsten. Cliënten prijzen het kantoor om de dienstverlening, deskundigheid en innovatie. De advocaten hebben binnen en buiten de advocatuur ervaring opgedaan in de rechtspraktijk, het bedrijfsleven, de overheid en de rechtspraak en de multidisciplinaire samenwerking in teamverband, zorgt voor bijzondere inzichten en brede mogelijkheden.

Meer Informatie
Amsterdam Centrum
Blumstone Advocaten

Blumstone Advocaten

In een kantoor aan de Herengracht in stadsdeel Centrum is dit middelgroot Amsterdams kantoor gevestigd, met een brede variatie aan expertise, maar sterke vertegenwoordiging in vastgoed, milieu en infrastructuur. De partners hebben ervaring opgedaan bij grote Nederlandse en internationale kantoren en hebben veel ervaring met werken aan Publiek Private Samenwerkingen, begeleiding van overheden, bouwcombinaties, ontwikkelaars en zijn als deskundigen lid van verschillende specialistenverenigingen. Naast de vastgoed cluster, zijn ondernemingsrecht en insolventierecht vakgebieden waar de advocaten ruime specialisatie in opgebouwd hebben en naast hun werk voor cliënten over publiceren en in doceren. Voor arbeidsrecht kunnen zowel werkgevers als werknemers bij het kantoor terecht. Een strategische combinatie van ervaren advocaten en jonge, energieke en snel groeiende advocaten, zorgt voor de mogelijkheid van variatie in tarifering, met een gepaste werkverdeling die het belang van de cliënten ten goede komt en aanbod aan alle type cliënten mogelijk maakt. Een moderne kantoororganisatie, goede reactietijd en focus op bereikbaarheid, maken dit een kantoor van de huidige tijd.

Meer Informatie
Amsterdam West
Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

Phijffer Gardenbroek Van Huet Advocaten

Aan de Lairessestraat in stadsdeel Centrum is dit samenwerkend collectief aan zelfstandige advocaten, met eigen expertises, maar onderling overleg, gevestigd. Vastgoed- en huurrecht zijn raakvlakken voor de advocaten onderling, maar waar de ene zich verder toelegt op horeca, ligt de nadruk van de ander wat meer op vastgoedtransacties, terwijl een bijzondere niche voor een derde weer begrafenissen, crematie en lijkbezorgingen betreft. Het betreft een kleurrijke praktijk die gevoerd wordt in een karakteristiek kantoor. Alle advocaten delen verder expertise op een aantal aandachtsgebieden: handelsrecht, contractenrecht en zoals eerder omschreven, de vele facetten van het vastgoedrecht. Van vergunningen, tot bouw, ontwikkeling en verhuur vallen onder de genoemde facetten. Zowel zakelijke clienten als particulieren zijn welkom om te profiteren van de expertise en de decennia aan ervaring die de advocaten opgebouwd hebben. Onafhankelijkheid en inzet voor cliënten behoren tot de kernwaarden van het kantoor en de individuele advocaten.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
AKD Advocatuur

AKD Advocatuur

De Amsterdamse vestiging van dit advocatenkantoor, een van de grootste onafhankelijke advocatenkantoren van Nederland, is gevestigd in stadsdeel Zuid. Als het hardst groeiend advocatenkantoor van de afgelopen tien jaar, bedient AKD met vestigingen in Amsterdam, Breda,. Brussel, Eindhoven, Luxemburg en Rotterdam een grote groep cliënten, die variëren van midden-/kleinbedrijf tot overheden, Nederlandse en buitenlandse multinationals. Een nauwe samenwerking met een van de big four accountantskantoren en een groot notariaat, maken het full service pakket dat AKD kan bieden compleet. Veel van de advocaten hebben jarenlang ervaring of zijn gevormd door de AKD visie op groei, bestaand uit een focus op dienstverlening, samenwerking, multidisciplinaire deskundigheid en specialisatie. Het aanbod aan rechtsgebieden beslaat de volledige commerciële rechtspraktijk en de brede geografische dekking, maken rechtstreekse communicatie en persoonlijk contact, ondanks de omvang van het kantoor, de standaard. Met een nauwe blik op zowel de juridische, notariële als fiscale behoeften van cliënten, een blik op groei, verandering en internationale ontwikkelingen, treedt AKD als adviseur en als procesvertegenwoordiger op voor cliënten, op een begrijpelijke en transparante wijze, ongeacht de complexiteit van de uitdagingen.

Meer Informatie
Amsterdam Zuidas
Lexence Advocaten

Lexence Advocaten

In stadsdeel Zuid bevindt zich dit groot Nederlands advocatenkantoor, met vastgoed- en ondernemingsrecht als focus en een partner base, opgeleid en ontwikkeld bij de grote Nederlandse en internationale advocatuur. Lexence is een jong, dynamisch en groeiend kantoor, dat niet schroomt om qua bedrijfsvoering en marketing nieuwe stappen te maken, wat bijgedragen heeft aan de naamsbekendheid en herkenbaarheid van het merk en de verbonden advocaten. Lexence onderscheidt zich door toegankelijkheid, bereikbaarheid (de officiële kantooruren zijn langer dan van ieder ander advocatenkantoor in Nederland) en focus. Vastgoed- en ondernemingsrecht vormen de absolute kern van de activiteiten van het kantoor en de meerwaarde voor cliënten. Een sterke transactiepraktijk op beide gebieden wordt ondersteund door een team deskundige en ervaren procesadvocaten. De ruimte die geboden wordt aan jonge advocaten om te kiezen voor groei en te investeren in zichzelf is groot, met regelmatige partnerbenoemingen, maar ook overstap van ervaren partners vanuit grote kantoren. Lexence groeit bewust en gecontroleerd op de gebieden waarin het kantoor sterk is.

Meer Informatie