Prakken d’Oliveira

Prakken d’Oliveira is zelfs in het internationaal rechtelijk bijzonder Nederland, een uniek kantoor in iedere zin van het woord. Het kantoor is gevestigd in Amsterdam Oost. Het kantoor is gebouwd rondom een geloof in advocatuurlijke waarden, maar bovenal mensenrechten en is betrokken bij de meest spraakmakende internationaal rechtelijk zaken. Het kantoor heeft ervaring met procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de verschillende verdrag comités van de Verenigde Naties en andere internationale organisaties. Daarnaast staan de advocaten zowel slachtoffers als verdachten bij in nationale en internationale procedures met een mensenrechten aspect, ondanks politiek- of media gevoeligheid. Het kantoor heeft expertise op de rechtsgebieden waar mensenrechten van bijzondere betekenis zijn, zoals het strafrecht, vreemdelingenrecht, Europees recht, internationaal recht en aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast adviseert het kantoor desgewenst internationale organisaties en ondernemingen op het gebied van business and human rights en heeft zij daarbinnen bijzondere kennis en ervaring waar het conflictgebieden en de uitdagingen die daar omtrent spelen, betreft.

Tarieven

Het kantoor kan in bepaalde gevallen gefinancierde rechtshulp bieden en staat verder open voor bespreking van de tariefstructuur aan de hand van de aard van de werkzaamheden.

Rechtsgebieden

Prakken d’Oliveira is onder andere gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Europees Recht
  • Strafrecht
  • Vreemdelingenrecht

Adres en Website

Prakken d’Oliveira staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 63477645

Bezoek De Website