Dentons Boekel

Dentons Boekel is actief in Amsterdam sinds het midden van de vorige eeuw en maakt onderdeel uit van een van de grootste juridische samenwerkingsverbanden ter wereld, met voor haar omvang een unieke toegangspoort naar Aziatische markten en voor Aziatische cliënten. Het kantoor is gevestigd in stadsdeel Zuid, in het zakelijk centrum van de Amsterdamse Zuidas. De adviespraktijk van de Amsterdamse vestiging is full service en richt zich op aandachtsgebieden zoals bank-, verzekering-, financiering- en effectenrecht, vastgoedrecht, de overnamepraktijk, herstructureringen, milieurecht, mededingingsrecht, notariële diensten, bestuursrecht, aanbestedingsrecht en belastingrecht. De volledige integratie voor zakelijke cliënten bestaat uit een aanbod dat strekt tot verschillende disciplines, zoals fiscalisten en notarissen in teams met de advocaten, maar ook tot een wereldwijd netwerk met goede vertegenwoordiging in de opkomende economieën en hard groeiende BRIC-landen. De cultuur is open, gericht op delen van kennis en contacten, ervaringen en deskundigheid en de Amsterdamse achtergrond en geschiedenis, maken dat lidmaatschappen bij specialistenverenigingen, een diepe wetenschappelijke basis en post academisch onderwijs als versterking van jarenlange praktijkervaring, de advocaten in staat stelt om op het hoogste niveau advocatuurlijke diensten te verlenen op advies- en procesgebied.

Tarieven

De tarievenstructuur wordt in onderling overleg vastgesteld en er is ruimte voor onderhandeling en gezamenlijke benadering van verschillende structuren, passend bij de middelgroot tot groot zakelijke cliënt.

Rechtsgebieden

Dentons Boekel is onder andere gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

  • Aanbestedingsrecht
  • Belastingrecht
  • Bestuursrecht
  • Milieurecht
  • Mededingingsrecht
  • Vastgoedrecht

Adres en Website

  • Gustav Mahlerplein 2
  • 1082 MA Amsterdam Zuidas
  • +31207953953

Dentons Boekel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 34207824

Bezoek De Website