SOLV Advocaten

In stadsdeel Centrum bevindt zich het kantoor van dit innovatieve nichekantoor, dat zich richt op technologie, media en communicatie. Met een sterke geschiedenis en basis in het intellectueel eigendomsrecht, een voorliefde voor innovatie en toekomstige ontwikkelingen, zowel op het gebied van recht, ondernemerschap als de daaraan verwante vaardigheden en technieken, voert het kantoor een praktijk voor cliënten die zich bezighouden met baanbrekende concepten, technologie en wijze van ondernemen. De organisatie van het kantoor is dan ook veel meer gericht op de behoeften en concepten van cliënten, dan op traditionele verdeling naar rechtsgebied. De advocaten begeleiden cliënten die actief zijn op gebieden als automatisering, aanbestedingen, cloud computing, cloud storage, SaaS, ASP, design, gaming & gambling, mobile software (inclusief open source licenties), startups en e-commerce. Ondernemers worden begeleid bij het gehele scala aan intellectueel eigendomsrechten en het onderhouden van dergelijke portfolio’s aan auteursrechten, merken, licenties en octrooien. Mediarecht maakt ook een belangrijk onderdeel uit, zowel traditionele publicatievormen als nieuwe media. Ook behandelt SOLV rechtsvraagstukken over reclame, Europese regelgeving en compliance. SOLV is initiatiefnemer en ondersteuner van Clinic, de rechtswinkel voor vragen over Technologie, Media en Communicatie. Samen met rechtenstudenten en collega advocaten van de meest innovatieve kantoren, worden startups en particulieren bijgestaan.

Tarieven

Het honorarium van SOLV wordt in voorafgaand overleg samen bepaald met de cliënt.

Rechtsgebieden

SOLV Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

 • Aanbestedingsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Auteursrecht
 • Modellenrecht
 • Merkenrecht
 • Contractenrecht
 • Internetrecht
 • Intellectueel Eigendomsrecht
 • Mediarecht

Adres en Website

 • Anne Frankstraat 121
 • 1018 BZ Amsterdam Centrum
 • +31205300160

SOLV Advocaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 18060314

Bezoek De Website