Stibbe Advocaten

Met bijna tweehonderd advocaten werkzaam in zeven zakelijke centra over de hele wereld, heeft Stibbe haar hoofdvestiging in Stadsdeel Zuid. Stibbe richt zich op grote organisaties en hun juridische behoeften. Daartoe behoren onder meer overheden, multinationals, ondernemers en internationale organisaties. De financiële sector wordt onder meer bedient met expertise in financiële markten, Europese en Nederlandse regelgeving voor de sector, private equity en verzekeringen. Alle overige ondernemingen kunnen daarnaast profiteren van de deskundigheid op het gebied van ondernemingsrecht, mededingingsrecht, bestuursrecht, herstructureringen, arbeidsrecht. Naast een grote en gevarieerde adviespraktijk, voert het kantoor een gespecialiseerde procespraktijk op een aantal gebieden en beschikken de advocaten over de mogelijkheid om ook op korte termijn unieke resultaten te leveren, wanneer de druk hoog is. Qua specialisme en cliënt- en oplossingsgerichtheid staat het kantoor internationaal hoog aangeschreven en de omvang stelt een brede variatie aan hyperspecialisaties ter beschikking van clienten. Nauwe samenwerking met meerdere rechtenfaculteiten en betrokkenheid van verschillende hoogleraren bij de rechtspraktijk van Stibbe dragen bij aan de voorsprong die ter beschikking gesteld kan worden van de cliënt. Het kantoor anticipeert op wijzigingen in regelgeving, marktomstandigheden en internationale ontwikkelingen en informeert cliënten op eigen initiatief over grote veranderingen en de betekenis voor de markt.

Tarieven

Nadere informatie over de tarievenstructuur wordt eerst met de cliënt zelf doorgenomen, alvorens partijen samen tot afspraken komen daarover en is afhankelijk van rechtsgebied en opdracht.

Rechtsgebieden

Stibbe Advocaten is onder andere gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

  • Ondernemingsrecht
  • Faillissementsrecht
  • Financieel Recht
  • Vennootschapsrecht
  • Belastingrecht
  • Overheid
  • Bestuursrecht
  • Vastgoedrecht

Adres en Website

Stibbe Advocaten staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk nummer 34198700

Bezoek De Website